Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Árpád Szövetség

1970Az Árpád Szövetség célja elismerni honfitársainkat,  akiknek értékes munkássága és példamutatóan öntudatos magyar magatartása és társadalmi tevékenysége szolgálja magyar közösségeinket. Munkásságukat nem a mi méltatásunk teszi igazán naggyá, hanem az, hogy vállalja a magyar emigráció és a magyar diaszpóra  közéleti ügyeinek szolgálatát, és a vele járó felelősséget.

2018 Árpád Szövetség Kitüntetett SZENTKIRÁLYI PÁL

Megtiszteltetés számunkra kihirdetni, hogy az Árpád Szövetség kitünteti, Szentkirályi Pált.

Pál a 14.-es Görgey Arthur cserkész csapat tagja. Kiscserkész őrsvezető, segédtiszt és cserkésztiszt, fiú vezetőtiszt, segédtiszti parancsnok, 2005-ös Jubileumi tábor parancsnok, kiscserkész VK tábor parancsnok és jelenleg a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek Vezetőtisztje és az Intéző Bizottság elnöke. A megbízatások listája árulja el az óriási szolgálatot amelyet Pál tett és tesz a cserkészetért. Pál saját szavaiból idézek „ Cserkészmunkámban arra törekszem, hogy a jellemnevelést tartsuk elsődleges célnak, de persze magyarul, illetve a magyarságunkat is szolgáljuk.Arra is törekszem, hogy a különböző kerületekből minél többen megismerjük egymást, együtt táborozzunk és személyes kapcsolatokat kialakítsunk, hogy ezen keresztül átérezzük, hogy egy világot átfogó mozgalom vagyunk, és hogy mindannyiunk munkájától függ cserkészetünk sikere,– “ha nem mi, akkor ki” alapon.”