Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

55th HUNGARIAN CONGRESS – LUNCHEON

MEGHIVÓ / INVITATION & PROGRAM

TÁRSASEBÉD / LUNCHEON

———12:30 p.m.———

Ima / Prayer

Főtisztelendő Mezei András Atya

(Szt. Imre Róm. Kat. Egyház, Cleveland)

A Rendező Bizottság és Tisztikar nevében

szeretettel várunk minden résztvevőt!

A MAGYAR TÁRSASÁG TISZTIKAR TAGJAI — 2015

dr. Nádas János elnök, Nádas Gabriella ügyvezető elnök,

Ludányi Nádas Panni, Mészárosné Mária, Pellerné Ildikó,

Dömötörffy Zsolt, Erőssy Simon Ilona,

Pintérné dr. Pereszlényi Márta, Rátoni-Nagyné Vali,

Somogyi Lél, Toldy Ágnes, Varga Sándor

Az LV. (55.) Magyar Kongresszus 2015 évi témája:

„Történelmi visszatekintés: Magyarország és a II. Világháború”

Main theme of the 2015 Conference:

“Historical Insights, Hungary and WWII”

Jegyek elővétele köteléző az ebédre, és az ünnepi szónok előadására.

Az ajtónál nincs jegyárusítas. Köszönjük a megértést.

hazi_aldas

 

Luncheon tickets must be

purchased in advance. No tickets

will be sold at the door. We thank

you for your understanding.

 

Hungarian House Blessing

Where there is faith there is love,
Where there is love there is peace,
Where there is peace there is blessing,
Where there is blessing there is God,
Where there is God there is no want.

ball_cimer

55. MAGYAR

KONGRESSZUS

MEGHÍVÓ /

INVITATION &

PROGRAM

TÁRSASEBÉD és ÜNNEPI SZÓNOK

LUNCHEON and KEYNOTE SPEAKER

Dr. Szakály Sándor,

A VERITAS Történetkutató Intézet
főigazgatója

„Magyarország és a II. világháború”

– MAGYAR TÁRSASÁG –

HUNGARIAN ASSOCIATION

ball_55

 

MAGYAR KONGRESSZUS
MAGYAR TALÁLKOZÓ
ÁRPÁD AKADÉMIA ÁRPÁD REND

HILTON GARDEN INN
CLEVELAND DOWNTOWN
2016. NOVEMBER 28.-án, 12:30 pm
SZOMBATON / SATURDAY
CARNEGIE BALLROOM


Dr. Szakály Sándor
Dr. Szakály Sándor

TÁRSASEBÉD / LUNCHEON

A szombat déli
társasebéd után ünnepi
szónokunk

[Keynote speaker]

Dr. Szakály Sándor,

A VERITAS Történetkutató
Intézet főigazgatója
„Magyarország és a II.
világháború”

Dr. Szakály Sándor 1955-ben Törökkoppányon született. Történész, az MTA doktora. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulójaként 1974-ben érettségizett. 1980-ban történelem-könyvtár szakos bölcsészdiplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, közben Eötvös-kollégista volt. Még ebben az évben a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tudományos segédmunkatársi állást kapott; itt kezdte tudományos munkásságát. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története, valamint a jelzett időszak politika- és sporttörténete.

1982-ben „summa cum laude” minősítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták; disszertációja címe: Magyar tábori csendőrség 1938–1944, majd 1990 óta a történelemtudomány kandidátusa; értekezésének címe: A magyar katonai elit 1938–1945.

1991-ben a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Legújabb és Jelenkor-történeti Osztály vezetője lett, 1992-ben az intézmény Bécsi Kirendeltségének vezető-helyetteseként dolgozott. 1997 és 1999 között a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM) tudományos főmunkatársa, majd 2000. december 31-ig az intézmény főigazgatója volt. Ezután a Duna Televízió Rt. kulturális igazgatója, majd 2001-től alelnöke lett. 2004-ben a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának tanácsadója, főlevéltárosi besorolásban. 2005 és 2006 között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott tudományos kutatóként.

2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint a „történelemtudomány habilitált doktora” (ELTE).

2006-ban a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének tudományos szaktanácsadója, 2007 szeptemberétől egyetemi tanára. 2009–2010-ben a veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának professzora. 2011 és 2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos rektorhelyettese és az NKE Rendészettudományi Karának, egyetemi tanára egészen kormányzati kinevezéséig. 2014. január 2. óta a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója.

ABOUT THE KEYNOTE SPEAKER

Dr. Sándor Szakály (b. 1955) graduated from the Faculty of Arts at Loránd Eötvös University, Budapest in 1980 with a degree in Library Science and History. In 1982, he earned his Doctor of Humanities degree “summa cum laude,” and in 1990 he was awarded his Candidate of Historical Science degree. In 2006 he was admitted to the Hungarian Academy of Sciences, and habilitated [qualified to teach] as a Doctor of Historical Science at the university level. He was appointed vice-rector for science and research of the National University of Public Service in 2013. His research interests are the 19th-20th-century Hungarian military, social and sport history, and history of law enforcement. In addition, he has obtained membership in several prestigious academic organizations and associations. Currently, he is the Director of the Veritas Historial Research Institute. Talk will be given in Hungarian, questions following in Hungarian or English.

[khattachment]