Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

57th Hungarian Congress – Information

Tájékoztató Hilton Garden Inn Cleveland Downtown, 1100 Carnegie Ave, Cleveland, Ohio 44115 USA

2017. november 24-25

Dr. Nádas János
Dr. Nádas János

Meghívó az 57. Magyar Kongresszusra

Amikor bizonytalan a jövő, amikor napról napra változik a világ, az egyetlen, ami biztos az önmagunk és emberi értékeink. Ami ilyenkor megadja közösségünk erejét az az emberi értékeink és értékrendjeink. A mai gyors hírközlés és a terjedelmes média források lehetőséget nyújtanak, hogy megismerjük egymás értékrendjét. Van-e jövő abban, hogy egyet értünk egymással, ha ugyanazokat az értékrendeket valljuk? Van-e jövő abban, hogy az ellenvéleményeket is meghallgassuk – netán valljuk?

Meghívjuk kedves támogatóinkat, vendégeinket, jöjjenek el, osszák meg véleményüket, és több szemszögből hallgassuk meg együtt a mostani világhelyzetet, kilátásainkat; hogy ílymódon tájékozodva talán megerősödve nézzünk egy szebb jövő elé.

 

Érdekes előadások igérkeznek! −
dr. Dani Erzsébet

Örömmel hírdetjük, hogy ez évben dr. Dani Erzsébet, Debrecenből, közénk látogat. Magyar nemzeti identitással kapcsolatosan végezte munkásságát. Dr. habil. Dani Erzsébet Székelyudvarhelyen született, 1990 óta Magyarországon él. Tanulmányait Egerben és Budapesten végezte, jelenleg a Debreceni Egyetem adjunktusa. Két könyv és számos tanulmány szerzője. Kiemelt kutatási területei: székelyföldi kulturális intézménytörténet – kulturális autonómia, a Trianon utáni kisebbségi sors ábrázolása az irodalomban, olvasáskutatás – minden esetben a magyar nemzeti identitás összefüggéseiben.

 

Invitation to the 57th Hungarian Congress:

When the future is uncertain, when world events bring changes from day to day, the only thing that we can be sure of is ourselves. It is our values that give us strength and strengthen our community. Today the many forms of communication provide us with opportunities to get to know each other’s values. Can we build a future based on shared values? Can we gain a deeper understanding of complex issues by listening to differing opinions?

We invite our members and our guests, to come and share their opinions, listen to different points of view and become more informed. Together, we can ensure a strong and bolder future!

Dr. Dani Erzsébet
Dr. Dani Erzsébet

Ladányi Foundation Art Competition

Inviting all participants who are of Hungarian or partial Hungarian origin between the ages of 16 and  40 to compete in the Ladányi Foundation Art Competition at the 57th Congress of the Hungarian Association on November 24, 2017.  View our web site for competition rules: htt p://www.hungarianassociation.com/site/en/category/news-en/ladanyi-art-competition/

2016 Ladányi Foundation Art competition winner Gyermán Mónika displays her artwork

Búcsúzunk dr. Szemerkényi Réka, nagykövet asszonytól

Dr. Szemerkényi Réka, nagykövet asszony

Dr. Szemerkényi Réka  volt az első magyar nagykövet, aki igyekezett felkeresni és megismerni a legtöbb amerikai diaszpórában működő, magyar egyesületet. Közvetlensége könnyen adott lehetőséget a gyors és bizalmas kapcsolatépítésre. Megerősítette bennünk a két haza tiszta szívből eredő és odaadó szolgálatát.

Dr. Szemerkényi Réka nagykövetasszonynak nehéz dolga volt egyensúlyozni a washingtoni Magyarországról kialakult negatív közvéleményt. Az Amerikai Magyar Koalíció égisze alatt részt vehettünk több “White House briefing”-en az elmúlt évek folyamán. Tapasztaltuk a State Department képviselőinek szemforgatását, amikor rákérdeztünk bizonyos, Magyarországot illető amerikai nézetekre. A Magyar Társaság felszólalt, képviselőknek levelet írt mikor alkalom adódott.

Nehéz a politikát elválasztani a haza szolgálatától. Mégis úgy érezzük, hogy dr. Szemerkényi Réka sikereket ért el mindkét részben. Köszönjük odaadását, szolgálatát és legfőképpen azt a kedves, jóbaráti szeretetet amit felénk irányított.

 

56. Clevelandi Magyar Kongresszus Beszámoló

2016, November 25-27-e között, immáron 56. alkalommal került megrendezésre a clevelandi Magyar Társaság hagyományos, évente megrendezett Magyar Kongresszusára. Ezen kongresszus tekintélyes múlttal rendelkezik, ahol a korábbi években megfordult minden neves, emigrációban élő magyar író, művész, gondolkodó. Ahogy teltek az évek, az igények is változtak, így a tudományos vonalat bár megtartották, de fűszerezték a kongresszust néhány könnyedebb témával és előadással is. Hagyományukhoz híven az előadásokat mindig is magyar nyelven tartották. Ez a mai napig sem változott abban az értelemben, hogy többnyire magyar nyelven folytak az értekezletek, bár tény, hogy négy előadást angol nyelven tartottak meg éppen azért, hogy akár más érdeklődőket is bevonzanak.

Ugyanakkor a kongresszus mellett mindig is fontos szerepet kapott az, hogy az Árpád Akadémia tagjai és vezetősége elismerésükről tegyenek tanúságot az emigrációban, diaszpórában élő, neves, magyar értékeket őrző honfitársaknak.

A kongresszus – ahogyan a korábbi években is -most is változatos programokat kínált az érdeklődő közönségnek. Az idei teljes programfüzet az alábbi linken megtalálható: https://hungarianassociation.com/2016/11/15/56-magyar-kongresszus- programfuzet

Pénteken az ünnepélyes megnyitó után máris a tudomány világának sűrűjébe kalauzolt bennünket Dömötörffy Zsolt, majd a borkóstolás és a magyar borok világán át gondoskodott arról Juhász Péter és Pólya Viktor – két fiatal, tehetséges borszakértő, akik a Calasanctius Training Program diákjai, hogy választ kapjunk a kérdésre: világhírűek-e a magyar borok? A vallások rövid összehasonlító bemutatása után lélekben Csíksomlyóra zarándokolhattak az egybegyűltek Mezei András atya segítségével, aki tömör összefoglalójában a vallásokat a fő filozófiájuk mentén mutatta be, majd a tavalyi évben, a clevelandi kis csapat Csíksomlyón tett zarándoklatának lelkületét adta át néhány kép és élmény megosztása által.

Pénteken, miután kötetlenebb beszélgetésekre is sor kerülhetett az ebéd ideje alatt, a falatozást megkoronázta a borkóstolás, melyre kedvet csinált az előtte lévő elméleti ismertető a borokról. Ezt követően a hadtörténet repülős vonalán szárnyalt tovább a konferencia, ahol dr. B. Stenge Csaba – a MikesKelemen Program clevelandi ösztöndíjasa osztotta meg, immáron két évtizede folyó kutatását ebben a témában. Itt megtudhatták a részvevő a szakértő elmondásaiból, hogy bizony, mekkora veszteség érte a nemzetünket ezen a téren is a háborúk után, hiszen a repülőket könnyebb volt mindig is pótolni, de a szellemi és szakmai tudást, amit akár egy pilóta is jelentett, azt nagyon nehéz volt – hiszen több éven át tartó, nagyon komoly kiképzésben vettek részt mindig a repülős katonák.

Ahogy korábban sem, úgy az idén sem maradhatott el az a kiállítás, mely a magyar népművészet, a magyar könyvkiadás, a magyar ipar egy-egy szegmensét mutatta be, illetve egy neves erdélyi fotós, Kuti Zoltán képeinek kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. Ez alkalommal mutatta be könyvét dr. Tápay Miklós „Legyőzötten győztesek” és v. Falk Viktor, a “Fire, Iron and Blood” címmel, mely a II. Világháború magyar honvédjeiről szól.

Hogy kötetlenebb körökben ki-ki megmutathassa tudását a nap folytatásakent be lehetett nevezni a “Ki mit tud” versenybe, majd kissé Erdélybe kalauzoltlák a közönséget az előadók. Előbb Toldy Ágnes az 56-os megtorlások erdélyi vonaláról beszélt, akinek előadása különösen lélekhez szólt, hisz szemléltetései és a saját édesapjátol származó történetek megosztásai mind éreztették ennek az elnyomásnak a súlyosságát a hallgatósággal. Majd Simon- Benedek Zsuzsa és jómagam kicsit a  székely, adventi népszokások forgatagába invitáltuk az előadásunk során az érdeklődőket, s a kitartó figyelmet jó, finom ízek kóstolásával jutalmaztuk, hisz meg lehetett kóstolni a toros-káposztát és a jó, székely túrós puliszkát amit nem csak ebben az időszakban fogyasztanak a székely emberek.

A finom falatokat a szórakozás követte, hiszen a new yorki székhelyű Pilvax színtársulat felejthetetlen élményben részesítette a közönséget.

A szombati napon újból előadások sorozatával találkozhattak a részvevők, amelyek során főképp a pszichológia és a cserkészet szolgálati területeibe tekinthettek dióhéjban be az érdeklődők.

Előbb a cserkészet kapót teret, ugyanis Jablonkay Péter, aki Németországban él és a KMCSSZ (Külföldi Magyar Cserkészszövetség) I. kerületének parancsnoka bemutatta az idén megjelent könyvét a “Megmaradás kulcsa” című előadás keretében. Majd Fogarasi Miklós, a New York Körzet parancsnoka fórumbeszélgetésre invitálta a jelenlévőket és ez által végzett szolgálat magyarság-megtartó erejével kapcsolatos kérdéseket tárgyaltak.

A konferencia díszvendége, dr. Becze Izabella, a Civil Összefogás Fórumának alapítója a díszebéd keretében tartotta meg előadását, melyben felhívta a liberalista gondolkodásmód veszélyeire a figyelmet a “Megmaradni… embernek, magyarnak, nemzetnek” című előadása során. Többek közt elmondta, hogy milyen nagy veszély az, hogy a nagyhatalmak be akarják olvasztani a kis nemzeteket, illetve a mai liberalista nézetek mekkora veszélyt jelentenek nem csak a magyar, hanem minden nemzet számára.

Ezt követte egy pszichológiai előadássorozat angol nyelven, melynek témái között szerepelt a rákbetegséggel való megküzdés hogyanja, a tudatalatti agy a működése, kritikus gondolkozás, illetve a reklámfogások hatásainak következményeiről is többet tudhattak meg az érdeklődők dr. Papp Klára, dr. Fogarasi Miklós, dr. Buvár Ágnes és dr. Nádas János segítségével. Ezzel párhuzamosan pedig sorra került a Szent László Rend évi közgyűlésére is ahol dr. Tápay Miklós tartott előadást: „A Román kommunista vezetők és a Securitate szerepe az ’56-os forradalmunkban”

A délutáni programok alatt a Pilvax színtársulat a gyermekek számára szókimondókás, gyermekjátékos programot kínált.

Majd a koktélozás után, mely ráhangolásképpen szolgált, megkezdődhetett a kongresszus Bálja, melyen bemutatkozott a két első bálozó is, majd a regös cserkészek gyönyörű palotással kápráztatták el a vendégeket. Ezt követően az Árpád Akadémia vezetősége átadta kitüntetéseit Farkas Dezsőnek, az Észak-Amerikában élő magyarok szociológiai kutatásaiért, illetve Jablonkay Péternek is átadták az akadémia kitüntetését az új cserkészkönyvének megjelenése címén.

Ugyanakkor a Ladányi pályázat nyertesét, Gyermán Mónikát is díjazták az est folyamán. A bálon a jó hangulatról a Harmónia zenekar gondoskodott, illetve ők biztosították a táncos lábú közönségnek a talp alá valót.

Vasárnap pedig v. Falk Miklós rövid előadásával indult a nap, aztán egyház és demokrácia viszonyáról is szó esett Gyöngy Ádám, Calasanctius ösztöndíjas jóvoltából. Az 56. Magyar Kongresszus záró nyilatkozat elfogadását követően a szállodában istentiszteletre, illetve a Szent Imre templomban pedig szentmisére került sor.

Ahogy az előző években is, sikerrel szolgálta a rendezvény az amerikai és egyben összmagyarságot is, úgy azzal a bizalommal tekintünk a jövőbe, hogy ez a konferencia így tud még sok éven át fennmaradni és szolgálatot betölteni.

Pethő Krisztina, Clevelandi Körösi Csoma ösztöndíjas

Presentations for our English speaking guests

Dr. Hargitai István

We are pleased to announce a lecture at the 57th Hungarian Congress by Dr. Hargitai István, DDS, MS, CAPT USN (Washington, DC) on the “Management of Common Sleep Disorders.”

Irodalmi és Művészest

Völner Ezstert bemutatja Dr Nádas János a 2016-os Magyar Bálon

A 2017 Művészest vendégszereplője  Völner Eszter, budapesti  szoprán előadóművésznő. A budapesti Zeneakadémia klasszikus ének előadóművész szakán szerzett diplomát 2016-ban.

2016/2017-es tanévben Amerikában Washington DC-ben a Kőrösi Csoma program ösztöndíjasa. Lovas tudását felhasználva a komáromi Lovas Színházban az István a király című rockoperában,  és számtalan más darabban is szerepelt.

www.esztervolner.com

Balla Zsuzsanna

A pénteki Müvészesten szintén fellép  Marosvásárhelyről, majd Detroit, MI-ből,  Balla Zsuzsanna, zongoraművésznö és tanár. Balla Zsuzsanna 2001-ben érkezett az USÁ-ba, családjával együtt. Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel Európa és az USA szerte örvendeztette hallgatóit.

 

 

 

 

 

Köszönjük a fővédnököknek, védnököknek, minden pártfogónknak, és minden részvevőnknek, hogy támogatták a Magyar Kongresszust.

 

FŐVÉDNÖKÖK – PRINCIPAL
PATRONS 2016

Ács Zoltán (DC)
Bagi Emil és felesége (OH)
Balázs Béla és Vivienne (OH)
Balunek György (OH)
Dr. Bernáth N. Ottó (OH)
Nt. Bernhardt Béla és felesége (OH)
Bodnár Lajos és felesége (OH)
Dr. Clark-Csűrös Sylvia (NY)
Csicsery Zsigmond (CA)
Csomán Endre és felesége Arlene (PA)
De Balogh Ferenc és felesége (CA)
Dömötörffy Zsolt és felesége (OH)
Erdélyi András (NY)
Erőssy Simon Ilona (OH)
Farkas Tibor és Judith (CA)
Dr. Forgács Péter és Kathleen (NY)
Gulden György és Katalin (OH)
Dr. Gutay László és felesége (IN)
Dr. Gyékényesi János és felesége (OH)
Hooper Ilona (VA)
Dr. Jálics György és felesége (OH)
Jordán Emőke és Hertelendy
József (KAN)
Jókay Edith (IL)
Keresen Catherine (OH)
Dr. Kondray Gerő és Dr. Kondray
Ildikó (OH)
Kőrössy János ifj.  (OH)
V. Kun-Szabó István és felesége (NJ)
Ladányi Imre és Ilona Alapítvány (NY)
Lauer John és Edith (OH)
Lázár András és Andrea (OH)
Lendvai-Lintner Imre (NJ)
Dr. v. Lengyel Alfonz † és Hongying Liu (FL)
Dr. Ludányi András és Annamária (OH)
Madzsar György és felesége (OH)
Mészáros Elemér és Andrea (OH)

Mészáros László és Mária (OH)
Dr. Mészáros Magdaléna (OH)
Dr. Molnár Albert (TX)
Nádas Gyula és felesége (IL)
Dr. Nádas János és felesége (OH)
Neszlényi Judit (CA)
Dr. Némethy Kesserű Judit (NY)
Panajoth Márta (OH)
Dr. Papp Klára (PA)
Dr. Pereszlényi Márta (OH)
Dr. Puskás Judit (OH)
Dr. Ruzics Iván (CA)
Dr. Ruzics Tamás és Barbara (OH)
Sárosi Richard (OH)
Dr. Shrader Istvánné (MI)
Small Business Consulting (OH)
Somogyi F. Lél és Mariana (OH)
ifj. Szabó Zoltán és felesége (OH)
Szedenits Jenő (OH)
Dr. Szentkirályi Endre és felesége (OH)
Szentkirályi Pál és felesége (OH)
Szent László Rend és Társaság (OH)
Szeretvai György (OH)
Szilágyi György (FL)
Dr. Tápay Miklós (OH)
Tömöry Miklós és Éva (Kan)
Vass György és felesége (IL)
Vester Shari (CA)
Dr. Volker Almay Katalin és Dr. Volker Jenő (WV)
Vörös Katalin (CA)
William Penn Association/Endre Csomán, National V.P. von Zemenszky Elisabeth (PA)
lovag Ybl Miklós (HI)
Yblné Evelyn (HI)

 

PATRONS – VÉDNÖKÖK /
KONGRESSZUSI ADOMÁNYOZÓK

– CONGRESS DONORS 2016

 

Bártfay Arthur (OH) †
Bedy Balázs és felesége (OH)
Beodray Piroska (OH)
Bogárdy Imre és felesége (OH)
Botansky Igor (OH)

Boyd-Bowman Margit (NY)
Bőjtös László és felesége (OH)
Daróczy József és Ibolya (OH)
Dolinszky János (CA)
Eszes Mátyás (WI)
Faber Papp Erika (CT)
V. Falk Viktor és felesége(OH)
Fördös Katinka (OH)
Galánthay Charlita (NJ)
Gegenheimer Mike és Ava (OH)
Dr. Gyékényesi Gatto Katalin (OH)
Jónás István (MI)
Katona Sándor és Margit (OH)
Leitgeb Sándor és Edina (OH)
Lendvay-Lintner Ágnes (NJ)
Leskó Ilona (OH)
Ludányi Nádas Panni (OH)
Menyhárt István (OH)
Dr. Nagy Julius (CT)
Dr. Ormay Józsefné (Kan)
Ott Lajos (TX)
Peller Miklós és Ildikó (OH)
Rácz Zsuzsa és Dr. Lieszkovszky László (OH)
Rátoni-Nagy Vali (OH)
Russell Éva (GA)
Dr. Saliba Louis és Dr. Saliba Andrea (OH)
Srur Pór Barbara (FL)
Szabó Éva (OH)
Szappanos István és Zsuzsa (OH)
Szendrey Enikő (PA)
Szentkirály Ödön (OH)
Tarnóy Éva (Kan)
Táborszky György és felesége (CA)
Toldy György és Ágnes (OH)
Dr. Varga Ildikó (OH)
Varga László és Csilla (OH)
Varga Sándor (OH)
Vass György és felesége (IL)
Várady Éva (NY)
Dr. Várdy Béla és Dr. Várdy Huszár Ágnes (PA)
Záhony István és Agnes (CO)
Zsebi Ferenc és Luise (OH)

(A névsorok nem teljesek)

[khattachment]