Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI

A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI

NOVEMBER 24-ÁN, PÉNTEKEN

 

De. 9:30 óra

A KONGRESSZUS MEGNYITÁSA

Ima: Ft. Antal András, Szt. Erzsébet plébanosa (Cleveland, OH).

Dr. Nádas János  — Megnyitó.

Dr. Sasvári László — Európai sorskérdések.

Ihrig Dénes, a műszaki egyetem docense (Magyarország) —
A magyar városépítésröl. Történeti értékek, jelenlegi folyamatok.

Dr. Tarján Gábor
A nyugati magyarság jövöje. Collegium Hungaricum Juventuti.

Prof. dr. Várdy Béla
A magyarság változó képe Amerikában az elmúlt másfél évszázadban.

Dr. Tápay Miklós (Szomatra) — A Kárpátaljai helyzet.

Somogyi Lél
Az Internet terjedő használata a magyar diaszporában.
Hogy alakul a www.hungarianassociation.org honlap.

Dudás Zoltán — A magyar vívás történelme.

Dr. Bokor Imre, ezredes (Magyarország)  —
A magyar katonapolitika belpolitikai helyzete

Molnár Tamás — A latin nyelv tanítási ága.

Dr. v. Lengyel Alfonz — Merre innen?

Az előadások szombaton folytatódnak. Az előadások változhatnak.

A hirdető táblán feltüntetjük, hogy melyik előadást hol tartjuk meg.

 

Du. 3:00 – 6:00-ig

Keleti parti Ősmagyar történelem – kutató osztályának ülése. Folytatódik szombaton és vasárnap. Elnököl: Csók Etelka.

Du. 5:00 óra

A magyar emigrációs könyv- és képzőművészeti kiállítás megnyitása:
Panajoth Zoltánné a megjelent írókat mutatja be.

Este 6:45 óra

Irodalmi és művészest — Utána koktélparti

Este  7:30 – 11:00-ig

A Magyar Találkozó ifjúsági programja —
(Kizárolag az ifjúság rendezi az ifjúság részére.)
Elnökol: Szentkirályi Krisztina és Nádas Zsolt.

Ifjúsági művészek bemutatják festés, kerámia, faragási alkotásaikat és zenei bemutató is lesz. Tárgyalási téma: Fiatalok hogyan ápolják magyar öntudatukat? A programot követöen ismerkedési fogadás.

NOVEMBER 25-ÉN, SZOMBATON

De 9:00 óra

A pénteken sorra nem került előadások megtartása, folytatása.

Dr. Nádas Jánosné — A Kolozsvári Református Kollégium: Küzdelmek és sikerek.

De. 9:00 óra

A Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége előadásai.

 

De. 9:30 óra

A Keleti parti Ősmagyar történelem – kutató osztálya ülésének folytatása.

De. 10:00 óra

Az Orvosi program.

Kondray Ildikó, MD — Cataract Extraction by Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation.

Csatáry László, MD — A virusok szerepe a rákgyógyításban.

De. 11:00 óra

A Szabad Magyar Újságírók Szövetségének évi közgyűlése.

 

Délben 12 órakor

Társasebéd mindazok számára, akik ebédjegyeiket elővételben megváltják. (Kérjük az ebédet előre megrendelni; a szálló kívánsága.)

Lauer Edith, a Magyar-Amerikai Koalició elnöke —
Amerikai döntéshozók tájékoztatása.

 

Kb. 1:30-kor

Az elöadások folytatódnak.

 

Az Akadémia Orvosi Szakosztálya szervezésében —
egészségügyi elöadások:

Dr. Pereszlényi Márta — A francia befolyások a magyar szerelmi irodalomban és a szépművészetben.

Dr. Nádas János — A szeretet és a fájdalom.

Hegedeös Kálmán — A szeretet fontossága.

Dr. Papp Klára — A szeretet típusai.

Du. 3:00 óra

A Szent László Társaság és Rend és a Vitézi Rend együttes ülése.
Elnököl: v. Falk Viktor.

Du 6:30 óra

Díszvacsora —
Kérjük, a torlódások elkerülése érdekében érkezzünk korábban!

 

NOVEMBER 26-ÁN, VASÁRNAP

De. 900 óra

Római katolikus szentmise és református istentisztelet.

 

De. 10:00 óra

A Keleti parti ülés folytatása.

De. 10:00 óra

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE

ELŐADÁS: Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Florida)

Beérkezett levelek.

ZÁRÓNYILATKOZAT

A Kongresszus ünnepélyes bezárása.

Himnusz

Este 8:00 órakor

A Clevelandban maradó vendégeink együtt vacsoráznak, majd a Savoy-teremben ― 8 órai kezdettel vidám baráti búcsúestet tartanak.