Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2007. Gál Kinga levele

level_GalKingaGál Kinga
Európai Parlamenti Képviselő

 

 

 

Tisztelt és szeretett clevelandi magyarság,

Nyolc évtized – ebből hat évtized legkeményebb elszigeteltség, majd nehéz, fájdalmas egymásra eszmélés- után egy olyan jogi, politikai intézmény részesévé vált a magyar közösség Magyarországon, Szlovákiában (Felvidéken) és Romániában (Erdélyben), amelyben újra együtt hozhat közös döntést magyar-magyar képviselet, közösen tanácskozhat, és ahol
hivatalosan használhatja anyanyelvét határon inneni és túli magyar.

Ez a szimbolikus politikai egymásratalálás most, december 21-ét követően gyakorlati egymásratalálást is jelent majd – egyelőre a felvidéki magyarság irányában – és reméljük,
Erdély irányába is hamarosan megtörténik a belső határok felszívódása.

Történelmi ez a pillanat – és ennek a történelmi pillanatnak érezhető hatása lesz a mindennapjainkra itt, a Föld másik felén. Ahol egykor a vasfüggöny húzódott, nem lesz többé határellenőrzés, feltartóztatás nélkül át lehet haladni a Duna hidakon, vagy át lehet evezni a Dunán – mindez a szüleink számára elérhetetlen álom volt.

1956 fiatal hőseinek most, ilyen formában adott igazat a történelem.

A szimbolikus jelentőségén túl gyakorlati jelentősége lesz ennek a határmenti régiók gazdasági, pénzügyi és kulturális életében. Újra fellendülhetnek a határ másik oldalára került kis- és nagyvárosok – mert összenőhet mindaz, ami természetes módon összetartozik.

Fontos, hogy legyenek meg azok a nők és férfiak, politikusok és civilek, akik látják, érzik és értik ennek az időnek a szelét – és ezt tudatosítani tudják közösségeikben. Nem csak a végeken élőkre gondolok, de az utóbbi években erkölcsileg, lelkileg a leginkább végekre került Magyarország közösségére, ahol egyre nagyobb baj van önmagunk önbecsülésével, egymás tiszteletével.

Támaszra és megerősítésre szorul ma a magyarság, de nem a végeken, ahol rengeteg a probléma, a megbélyegzés, az elbátortalanítás – hanem leginkább az anyaország szorul most erkölcsi megerősítésre. Ez sem először fordul elő a történelemben. A végek többször emelték fel az ocsúdó országot – s valahol most is ez az érzésünk erősödik az otthoni folyamatokat nézve.

Ezért nagy a felelősség a végeken – nem csupán a megmaradás és a gyarapodás felelőssége, de az anyaország megerősítésének felelőssége is.

Tisztelet ezért mindenkinek, ki a végek lakója Csángóföldtől Székelyudvarhelyen, Kassán, Szabadkán és Munkácson át Torontóig-Stockholmig-Clevelandig. Tisztelet és elismerés a clevelandi magyarság minden egyes tagjának:

Gál Kinga
Európai Parlamenti Képviselő

 

 

 

 

[khattachment]