Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

47. Magyar Kongresszus – Egyházi, vallási témák

MT-07 Religious themes flyer Előadások: Egyházi, vallási témák

 

 

 

 

Péntek

 

3:00 7. emelet

A kongresszusi program keretében tartja november 23-án, pénteken du. 3
órai kezdettel szokásos biennális közgyűlését az 1941-ben alakult Amerikai
Magyar Evangélikus Konferencia (AMEK). Az AMEK az északamerikai
kontinensen szórványban élő magyar evangélikus hívek és gyülekezetek
képviseleti szerve. Kiadja a kéthavonként megjelenő, „Erős Vár” lapot. A
közgyűlés örömmel és szeretettel fogadja Ft. Gáncs Péter ev. püspököt és
feleségét Budapestről, s az általuk nyújtandó tájékoztatót. A közgyűlésre az
AMEK tagokkal együtt minden érdeklődőt is szívesen hívunk. Bernhardt Béla,
ev. főesperes, elnök (Cleveland, OH)

 

Szombat

 

10:00 Ritz terem

P. Kiss Barnabás, a Szent Kereszt Magyar Római katólikus templom
plébánosa, a Magyar Püspöki Konferencia Delegátusa (Detroit, MI):
„Kanadai / Amerikai Magyar Római katólikus templomok és a Magyar
Kápolna helyzete: ismertetés”

10:20 Ritz terem

Ft. Gáncs Péter ev. püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli
Egyházkerületének főpásztora; püspök tagja az Evangélikus
Világszövetség Központi Bizottságának tagja (Budapest): „A Történelmi
egyházak mai helyzete Magyarországon”

 

 

 

 

 

[khattachment]