Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

47. Magyar Kongresszus – Gáncs Péter

Gancs Peter  A Magyar Kongresszus örömmel és szeretettel fogadja

Ft. Gáncs Péter

ev. püspököt Budapestről

 

 

Pénteken, 2007 november 23. 3:00 órakor 7. emeleten

A kongresszusi program keretében tartja november 23-án,
pénteken du. 3 órai kezdettel szokásos biennális közgyűlését az
1941-ben alakult Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia
(AMEK). Az AMEK az észak-amerikai kontinensen szórványban
élő magyar evangélikus hívek és gyülekezetek képviseleti
szerve. Kiadja a kéthavonként megjelenő, „Erős Vár” lapot. A
közgyűlés örömmel és szeretettel fogadja Ft. Gáncs Péter ev.
püspököt és feleségét Budapestről, s az általuk nyújtandó
tájékoztatót. A közgyűlésre az AMEK tagokkal együtt minden érdeklődőt is szívesen hívunk. — Bernhardt
Béla, ev. főesperes, elnök (Cleveland, OH).

 

Szombaton, 2007 november 24. 10:20 órakor Ritz terem

ELŐADÁS:
„A Történelmi egyházak mai helyzete Magyarországon”

E cimmel tart előadást Ft. Gáncs Péter evangélikus püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli
Kerületének a főpásztora. A püspök tagja az Evangélikus Világszövetség Központi Tanácsának, s az
Egyházak Világszövetsége Központi Bizottságának is.
Több könyvet publikált az ifjúságnevelés tárgykörében, számos cikke jelent meg főképpen egyházi
szaklapokban. Püspökké választása előtt a hazai evangélikus rádiómissziónak volt az országos
igazgatója és rádióműsorok szerkesztője. Jelenlegi szolgálati körébe tartozik a hazai és a Nyugatra és
tengerentúlra került magyar evangélikusok közötti kapcsolatok ápolása és erősítése.

 

 

 

 

[khattachment]