Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

48. Magyar Kongresszus – Dr. Pásztori-Kupán István

Pasztori-KupanKolozsváról, erdélyi vendégünk,

Dr. Pásztori-Kupán István

2008 nov. 28-án pénteken reggel 10:00 órakor

„A Magyar Szent Korona üzenete”
címmel tart előadást

 

 

 

A Szent Korona sokak számára ma már csak különlegesen szép és történelmileg becses ékszer. Készítői azonban arra törekedtek, hogy a magyar jogban személynek tételeződő, királyavató eszköz ne puszta dísz legyen az uralkodó fején, hanem üzenetet is közvetítsen. A Szent Korona tekintélyéhez tartozik, hogy az ország főtulajdonosaként nem csupán a magyar jog alapja, hanem a nemzeti egység és összetartozás közvetlen kifejezője is. Zománcképeinek elrendezése, formája, szerkesztése egyaránt azt igazolják, hogy ez az egységes alkotás hivatott megszabni a nemzet és a király feladatát. Története egyértelműen arról tanúskodik, hogy nemcsak fizikai mivoltában, hanem eszmeisége és küldetése szerint is lecserélhetetlen.

Az előadóról: Dr. Pásztori-Kupán István 1999 óta a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára. Teológiai magiszteri és doktori címét a skóciai Edinburghban szerezte.
A Küroszi Theodorétosz görög egyházatyáról írt angol nyelvű monográfiája Theodoret of Cyrus címen 2006-ban jelent meg a Routledge kiadó gondozásában. A korai keresztyén évszázadok teológiai vitáin túl foglalkozik a Magyar Szent Korona és a magyar őstörténet kérdéseivel, illetve a szkíták bibliai szereplésével is. Utóbbi témakörökben a Turán folyóirat hasábjain, valamint a következő honlapokon közölt írásokat:
https://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.103 https://www.kitalaltkozepkor.hu/pasztorikupanistvan_barbarokeaszkitak.html
Pásztori-Kupán István jelenleg a Princeton Theological Seminary-ben végez három hónapos kutatómunkát. Udvari Zita tanítónővel kötött házasságukat Isten 1998-ban Zsófia, 2004-ben András-Nimród születésével áldotta meg.

 

 

 

 

2008. Pásztori-Kupán István

2008. Pásztori-Kupán István