Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

49. Magyar Kongresszus – Dr. Ablonczy Balázs

Ablonczy_Balazs Az Indiana University (Bloomington)
Magyar Tanszékéről vendégünk

Dr. Ablonczy Balázs
szombat reggel nov. 28.-án reggel 10:00 -12:00 -ig az Edison II Teremben a Kerekasztal
beszélgetésünket levezeti és hozzászól

Témánk:
„Kisebbségi kérdések”

 

 

 

 

Dr. Ablonczy Balázs tudományos kutatási területe a két világháború közötti Magyarország. Dr. Ablonczy Budapesten született, tanulmányait először a Jedlik Ányos Gimnáziumban végezte Budapesten, majd később a Lycée International des Pontonniers-ban (Strasbourg, Franciaország) tanult. 1993–1998 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem folytatta tanulmányait, Bölcsészettudományi Karon, történelem-francia szakon. 1998–1999 között az Université Paris 1–Sorbonne-on, MA-t szerzett, nemzetközi kapcsolatok történetéből.

2004-ben szerzett PhD-fokozatot a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen
Több külföldi tanulmányúton vett részt, rangos ösztöndíjakat, és elismerésekket nyert el. Több országos és nemzetközi konferncián adott elő.

Szakmai érdeklődése:
– Teleki Pál élete és munkássága
– Magyar–francia kapcsolatok 1920–1944
– A XX. század első felének magyar történelme
– Két világháború közötti nemzetközi kapcsolatok története, különös tekintettel a kisebbségekre

Válogatott Bibliográfia:
Könyvei közül megemlítjük:
–Teleki Pál. Budapest, Osiris, 2005
–Pál Teleki – The Life of a Controversial Hungarian Politician. Wayne (NJ), Hungarian Studies Publications, 2007.
Több kötetet szerkesztett, tudományos tanulmányainak száma csaknem ötven. Főszerkesztője a Kommentár című folyóiratnak Budapesten

 

 

 

49. Magyar Kongresszus - Ablonczy Balázs

49. Magyar Kongresszus - Ablonczy Balázs