Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Az LIV. (54.) Magyar Kongresszus – Múltunkat tiszteljük ‒ Jövőnket építjük

Visszatekintés az 53. Kongresszus sikereire

Dr. Nádas János ezekkel a szavak-kal nyitotta meg a Kongresszust 2013. november 29-én: Szeretettel köszöntöm minden magyar testvéremet az 53. Ma-gyar Találkozón. Visszatekintve ‒ 53 év! Hosszú idő, tekintélyes múlt. Ez a múlt ott van a jövő felé haladó úton, mint egy tanúság és elkötelezettség. Öt-venhárom évvel ezelőtt nagy szükség volt a magyar közösségre. Emigráns elődeink, elszakadva a magyar hazától, igyekeztek megteremteni egy magyar szigetet, ahol egymást kisegítve és fel-karolva megtalálták újból azt a társa-dalmi kört, amelyhez tartoztak, ami al-kalmat adott, hogy újból virágozzon a magyar élet és a magyar öntudat itt, külföldön.

Ötvenhárom év, hosszú idő, vissza-tekintve szinte olyan, mint egy ország-út, amelyet vihar tépett, nap égetett, sok eső öntözött, és mégis sikeresen betöl-tötte hivatását, hogy minél több honfi-társamat magyarnak megtartott, kitün-tetett és összehozott. Amikor már több nemzedék nőtt fel külföldön, felújulva a később érkezett bevándorlókkal, a Magyar Találkozó alkalmat ad eszme-cserére. Honnan jöttél? Miért? Mire tö-rekszel? Gyere, oszd meg múltadat, és együtt haladjunk tovább.

Ezévi témánk: „Magyar vagy, Test-vérem vagy!!” Lehet hogy másképpen látjuk a világot, lehet hogy életünk ide-oda sodor, lehet, hogy más az érdeklő-dési körünk, de azért mindig visszatalá-lunk egymásra. És itt megjegyzem, hogy mint a családtagok, még ha nem is egyezünk mindenben, tiszteletben tart-hatjuk egymás véleményét. Vannak olyan események, amelyeket igazságta-lannak tartunk, amit mi jobban megold-hatunk, de ezért nem kell a másikat megtámadni érvényesülésünk céljából. Figyeljük a sajtóközleményeket, a támadó blogokat, amik a magyar hírne-vet aláássák, és szólaljunk fel, amikor szükséges! Hisz, Tamási Áron megírta „az országhatárok felett van egy lelki és szellemi egység”.

Legyünk mi ennek az egységnek a része, keressük a közös erőt és ebben a jobb Magyar Jövőt, mert ha magyar vagy, testvérem vagy!

A novemberi viszontlátásig!

Dr. Nádas János, elnök

 

További információkat talál csatolmányunkban

[khattachment]