Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Az LV. (55.) Magyar Kongresszus – Tájékoztató

Az LV. (55.) Magyar Kongresszus – Történelmi visszatekintés: Magyarország és a Második Világháború

Dr. Nádas János
Dr. Nádas János

Hetven éve véget ért a második világháború, majd sokan külföldre menekültek abban a reményben, hogy nemsokára visszatérhetnek hazájukba, Magyarországra. Ám ahogy egyik év követte a másikat, a menekült táborokban ez már nem tűnt lehetségesnek. 1949-ben, május 27- én már Innsbruckban megjelent a Magyar Társaság 13-ik körlevele.

Most pedig elérkezett az idő, hogy visszatekintsünk, ugyanis 2014-ben sikerült a Magyar Társaság levéltárát két pá- lyázat segítségével, az Ithaca és a Mikes program által eljuttatnunk a Széchényi Országos Könyvtárnak. Amíg csomagoltunk, sok értékes irat került újból napvilágra. Dr. Nádas János lelkiismeretesen gyűjtötte a külföldön megjelenő újságokat, így több mint 250 különböző fajta újságot találtunk. Különlegességek közé tartozott az Indiában írt „Ahol a Pálma Fák még virágoznak” című tájékoztató.

Ahogy rakodtunk, a Nádas ház egy harmadik emeleti szekrényében még egy óriási doboz újság került elő. Már befejeztük a csomagolást, és ez az újabb felfedezés nem hozott nagy örömet. Már azon is gondolkoztunk, hogy úgy ahogy van, kidobjuk… de valami kötelességtudat nem engedte, hogy ezt tegyük. Ahogy válogattuk az újságokat, a doboz közepén még több iratra bukkantunk.

Nézegetjük, forgatjuk, és egy egész sorozat országgyűlési képviselőnek a Nemzeti Egység Pártból való kilépését bejelentő levele 1938-ból, mindegyikük Tasnády Nagy András pártelnök úrnak címezve. Az akták között előkerült dr. Nádas Jánosnak egy többfejezetű könyve, amelyben az akkori pártokról, miniszterekről, miniszterelnökökről számolt be. Mint a Nemzeti Egység Párt főtitkára, és mint az országos magyar sajtókamara tagja, belátása volt a történtekbe.

Szeretnénk kedves tagtársainkkal megosztani felfedezésünket, és így az 55. Magyar Kongresszus témakörét erre az 1930-as évekre összpontosítjuk és az azt követő világháborúra.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy díszvendégünk, dr. Szakály Sándor, a Veritas Történet Kutató Intézet főigazgatója, eljön közénk és szavaiban felidézi ezt a korszakot.

A Magyar Kongresszust 2015. november 27-től 29-ig rendezzük. Az előadásokat most tervezzük, és várjuk tagtársaink jelentkezéseit július végéig, amennyiben óhajtanának előadást tartani. A novemberi viszontlátásig! –

Dr. Nádas János, elnök

MT Tajekoztato Magyar 2015-05-29 v3

MT Tájékoztató Magyar 2015-05-29