Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Ft. Mezei András

 

Ft. Mezei András, a clevelandi Szent Imre és Szent Erzsébet templomok plébánosa előad:

„Katolikus Egyházmegyék átrendeződése Trianon után!”

a clevelandi Magyar Kongresszus keretében

2019 Nov 29 d.e. 11:00-kor

Hilton Garden Inn Downtown Cleveland
1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115

 

AZ ELŐADÓRÓL:

Főtisztelendő Mezei András atya 2015 júniusában érkezett Clevelandba, hogy a Szent Imreplébánián betöltse az egyházközségi kormányzó (adminisztrátori) feladatot. Mezei atya az erdélyi Ditróban született és nevelkedett. Később Budapestrekerült. Teológiai tanulmányait Veszprémben, a Boldog Gizella Szemináriumbanvégezte, majd azt követően 2008-ban pappá szentelték. Első állomása Keszthely,ahol öt évet szolgált káplánként, majd Csabrendeken plébános. Clevelandiküldetését ezekkel a
szavakkal kezdte meg: „Most a Gondviselés ide vezéreltClevelandbe, ahol eddigi tapasztalataim szerint nagy szükség van lelkipásztoriszolgálatra. Kérek minden jó érzésű magyar testvért, hogy kérje az égiekáldását közös missziós munkánkra.” Mezei atya is cserkész, sőt már az 1990-es rendszerváltás utáni,Erdélyben újjáéledő magyar cserkészetnek is tagja volt.  Most is itt arra inti a fiatalokat, hogy legyenek hűek magyar származásukhoz és gazdag hagyományaikhoz, támogassák amagyar
templomot, hiszen az az övék is. Óvja őket az Amerikában oly nehezenelkerülhető „beolvadástól”.

[khattachment]