Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

A 60. Magyar Kongresszus – Dr. Fehér Krisztina: „Kétnyelvűség és származási nyelv amerikai magyar gyerekeknél, szülői dilemmák és nyelvészeti eredmények”

Dr. Fehér Krisztina: „Kétnyelvűség és származási nyelv amerikai magyar gyerekeknél, szülői dilemmák és nyelvészeti eredmények” (in Hungarian)

Az előadás azokat a szülői dilemmákat járja körül, amelyek a gyerekek kétnyelvűségével és a származási nyelv átadásával kapcsolatban az amerikai magyar diaszpórában render felvetődnek. Az előadás ezekre a dilemmákra a nyelvtudomány eredményei alapján igyekszik reflektálni, különös tekintettel egy friss online kérdőíves felmérés eredményeire

MAGYAR TÁRSASÁG / HUNGARIAN ASSOCIATION

A 60. Magyar Kongresszus / The 60th Hungarian Congress
Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

2021. november 27. d.u. 4-kor

Hilton Garden Inn Downtown, 
1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115
Feher Krisztina
Feher Krisztina

Dr. FEHÉR KRISZTINA a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei a gyereknyelv, szociofonetika, nyelvi preferenciák és attitűdök, kétnyelvűség, két nyelvváltozatúság és származási nyelv. Számos szocio- és pszicholingvisztikai szaktanulmány szerzője.

Ph.D. fokozatát 2012-ben szerezte magyar nyelvtudományból. 2014 tavaszi félévében az Indiana University ösztöndíjas kutatója. A közelmúltban három könyve jelent meg: A nyelvészet módszertana (2016), A Gyereknyelv fonológiája (2017), és Kognitív nyelvtan (2018) témakörökben. Jelenleg szabadságon. A 2021/2022. és a 2022/2023. tanévekben a Clevelandi Állami Egyetem (Cleveland State University) Világ Nyelvei, Irodalmai és Kultúrái Tanszékének (Ohio, USA) KKM vendégoktatója (magyar lektora).

[khattachment]