Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

61. MAGYAR KONGRESSZUS – „Új kezdet, magyar leleményesség”

MAGYAR TÁRSASÁG

HUNGARIAN ASSOCIATION

Tájékoztató

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 651-4929
www.HungarianAssociation.com
2022. augusztus 5. szám
Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

„Új kezdet, magyar leleményesség”

“New Beginnings – Hungarian Ingenuity: Honoring the 1945-ers”

Legyen része a már 61.
Magyar Találkozónak!

A Magyar Kongresszust 2022 november 25-26 között tartjuk meg, a már hagyományos Magyar Bállal, Díszebéddel, a pénteki Irodalmi és Művész Esttel, könyv vásárral és művészeti kiállítással.
Ebben az évben visszaemlékezünk a máso-dik világháború utáni magyar menekültekre, azoknak hazaszeretetére, közösség építésére, egy-más kisegítésére és szinte legyőzhetetlen erejükre a külföldi életük újra kezdésében. Szeretnénk megosztani rövid 5 perces fénykép bemutatókkal a 45-ös családok történeteit.
Aki szeretne csatlakozni képes bemutatkozónkhoz kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, küldje fényképeit rövid magyarázattal email által magyar.tarsasag@gmail.com címre.
Tervezett előadásaink részben tükrözik a témánkat, de kiterjednek közkedvelt témákra is.
Szeretettel meghívjuk Önt! Jöjjön el! Legyen része a már 61. Magyar Találkozónak!

– dr. Nádas János

Dance Couples Needed

Francia négyes táncbemutató

Az idei Magyar Bálon Fördös Kati rendezésében felélesztjük a rég múlt bálok Francia négyes táncbemutatóját. Kérjük aki részt szeretne venni, jelentkez-zen az email címen.

magyar.tarsasag@gmail.com

Remembering the 1945-ers and their traditions, Fördös Kati is organizing the presentation of the Francia négyes dance (similar to the Quadrille). If you would like to participate, please register at the email address.

A „45-ös” emigráció

A II. Világháború borzalmai több százezer magyart, minde-nüket elhagyva és földönfutóvá válva, hazájukból menekülésre kényszerített. Legtöbbnyire a németországi vagy ausztriai DP lágerekben találtak ezek a menekültek ideiglenes otthont több év során, mindaddig, amig vagy a kivándorlás vagy a hazatérés bizonytalanságával kellet szembenézniük és határozniuk.
Érdekes megtudni, hogy ezek a közbeeső évek hogyan is teltek el nekik, és ma nekünk jelent-e valamit az ő akkori tevékenységeik, vívmányaik?
Ez a „45-ös” emigráció sokol-dalú, leleményes, tehetséges és reményteljes hozzáállása hogyan

hozta létre a rájuk szakadt újrakezdést és hogyan is érinti mai emigrációs közösségeinket?
Dr. Nyári Gábor történész, a Rendszerváltás Történetét Kutató In-tézet és Archívum (RETÖRKI) főigazgatója. A szombati társas ebéd keretében nyújt számunk-ra roppant érdekes betekintést erre a „45-ösök” emigrációs hul-lámára. Doktori disszertációja és a 2018-ban közreadott monográfiája kifejezetten a negyvenötösök történetével foglalkozik, elsősorban németországi fókusszal és ausztriai kitétellel is.
Tanulmánya ismerteti a tör-ténelmi adatokat erről a kor-szakról — a magyar hadifoglyok és civilek helyzetét, ismerteti oktatási-, kulturális- és egyházi életüket, a körülményeket, a küzdelmeket, a kihívásokat, az alkotásaikat, a kivándorlást választók megalakult szervezeteiket (mint pld. a külföldi magyar cserkészet), a hagyományok és a nyelv megőrzését, az egyes kimagaslóbb személyeket és a magukkal hozott és kialakult érték-rendet, ami ma is jellemzi közösségeinket.
E téma érdekessége sokunk számára azért is releváns, hisz még élnek köztünk „45-ösök” vagy gyermekeik, leszármazott-jaik, jó ismerőseik és még létez-nek egyes intézményeik.
Lásd (https://retorki.hu/munkatarsak/nyari-gabor) hónlapon található Curriculum Vitae-t dr. Nyári Gábornak.

– Peller Ildikó,
Magyar Társaság tisztikarának tagja

A MAGYAR TÁRSASÁG és az ÁRPÁD AKADÉMIA

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2022. november 25-26. a

61. Magyar Kongresszusra és Magyar Bálra

Programunk:

ELŐADÁSOK – KÖNYVVÁSÁR MŰVÉSZ EST – DÍSZVACSORA MAGYAR BÁL

Jöjjön el a MAGYAR BÁLRA!

Az idén, 2022 November 26-án, megrendezésre kerül a már hagyományos Magyar Bál, a zenét Mahovlich Walt és a Harmonia zenekar szolgáltatja. Kérjük a fiatalokat, aki első bálozó szeretne lenni, vagy ebben az évben folytatja első bálos évét, mielőbb jelentkezzen az email címen: magyar.tarsasag@gmail.com

GALA BANQUET and Hungarian DEBUTANTE BALL
On Saturday, November 26, 2022, featuring “Harmonia” band and Walt Mahovlich. Register at magyar.tarsasag@gmail.com if you wish to be a debutante or a debutante escort (debutantes and their escorts will receive complimentary tickets).

A 2022. Magyar Kongresszus
Tervezett előadásaink

Váradi Natália, Kárpátaljai tanárnő, aki részletes kutatást végzett az 56-os Szovjet kihallgatásról bemutatja eredményeit. „Az 1956-os forradalom és szabadságharc a kárpátaljai levéltárban őrzött KGB dokumentumok tükrében.” Szintén be-számol a mostani kárpátaljai helyzetről.

dr. Tóth Gergely
dr. Tóth Gergely

Dr. Tóth Gergely a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségét (MHBK) ismerteti. Az idén 75 éves emigrációs szervezet a nyugatra kényszerült katonák összefogásán és támogatásán túl igyekezett kapcsolatot tartani a Magyarországon maradt egykori bajtásakkal, illetve kiemelt céljuk volt Magyarország felszabadítása.

Szintén bemutatja vetített képekkel kutatásai egy részét,
„Magyarok a kanadai prérin” címmel. Gergely a Florida Atlantic University-n és a Cleveland State University-n tanít online németet ill. magyart. Szenvedélye a magyar emigrációtörténet és diaszpóra kutatása.

English presentation by Dr. Gergely Tóth: „Cleveland’s Hungarian Neighborhoods in 2022 – What’s Left of Buckeye Rd. and Lorain Avenue?” Gergely currently instructs online for Cleveland State University and Florida Atlantic University. His main personal interest is Hungarian history in the diaspora. He has conducted extensive independent, mainly self-funded field-work in Hungarian communities throughout the United States, Canada, as well as globally, and photo-documented Hungarian markers on more than 60,000 photographs.

Németh Iván
Németh Iván

Németh Iván, (Erie, PA): visszatérő előadónk. Előadás címe: „A magyar államadósság alakulása a Kádár korszakban”.

English presentation by Les Monostory: “1945 Saving the kisbér horse stud farm: Daring escape from the advancing Russian front led by Captain László Monostory.”

Les Monostory was three years old when he actually took part in this escape. He will review this family legacy.

Könyvismertetés Keresen Kati, tisztikari tagunk által: Sze-gedi Szüts Istvánnak “My War Book” című műve, mint beveze-tő az Ukrán háború tárgyalásra.

Somogyi Ferenc
Somogyi Ferenc

Somogyi Ferenc, egyéni ku-tatásai alapján előadást tart:
„Magyarország és a magyar-ság hozzáállásai az orosz Ukraj-naelleni agressziós háborúhoz”.

Ferenc a Princeton Egyetem diákja (School of Public & Interna-tional Affairs) és júliusban Bécs-ben diplomatákkal dolgozott az OSCE-nél (Organization for Security and Co-operation in Europe).

Dr. Páva Zsolt a chicagói Magyar Konzulátus Magyar Közösségi Diplomatája, konzul, Pécs polgármestere 1994 és 1998, illetve 2009 és 2019 között.

Dr. Páva Zsolt
Dr. Páva Zsolt

Előadás címe: “A svábok be-jövetele Magyarországra a XVIII században” Magyarországnak a török háborúk utáni újra telepí-tése, elsősorban a „svábok” megjelenése az újjáépítésre váró országban, ami mindenképpen egy „új kezdet” volt akkoriban.

Dr. Zsolt Páva was born in Pécs, Hungary. He graduated from the Law School of Pécs University. After the collapse of communism, he became involved in local politics. For 14 years, for four terms, he was the mayor of the City of Pécs (pop: 150,000). In 2019, he left his role as mayor and since May 2021 he has been working at the Consulate General of Hungary in Chicago, as diplomat for Hungarian communities abroad.

Mr. Páva is married with
three adult children. He is fan of history and Hungarian culture.

Dr. Nyári Gábor

ünnepi szónok a Magyar Kongresszus diszebédén

2022 novem-ber 26, 12:15-kor. Előadás címé: „Menekültek az új hazában – A ’45-ös emigráció el-ső éveinek története” A különböző nagyobb ma-gyar emigrációs hullámok, külö-nösen a 20-ik századé, lelki, szellemi és gyakorlati hagyaté-ka, mint színes szálak egy tarka szőttesben, fonódnak össze és alapozzák meg az idegenben szétszórt magyar közösségek mai életét. Egyik ilyen emigráci-ós hullám az, amelyiket úgy ne-vezünk, mint a “45-ösök”.

Művész est „Magyar Szinművészet kincsei” Csíkszeredából Márdirosz Ágnes színésznő előadja

November 25 péntek este 7-kor Csíkszeredából Márdirosz Ágnes színésznő, népi táncos, énekesnő Ráduj Gábor zongoraművész kíséretével a Csikijátékszín-től előadják „Magyar Szin-művészet kincsei”.

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, valamint barátait a Magyar Találkozó keretében megrendezett idei Irodalom és Művész Estre, mely gazdag, változatos élményt nyújt mindenki számára!

Márdirosz Ágnes
Márdirosz Ágnes

The Hungarian Association cordially invites the lovers of Hungarian culture and of artistic excellence to come and enjoy the finest music and drama performance presented by the Csíkszeredai actress Ágnes Márdirosz accompanied by Gábor Ráduj on the piano.

They come direct from Transylvania to share the „Treasures of Hungarian Drama.”

Fővédnökök és Védnökök
Principal Patrons and Patrons

2019/2020/2021

Köszönjük a fővédnököknek és védnököknek, akik támogatták a Magyar Társaság munkáját és átsegítették a Covid járvány nehéz évein.

We thank our patrons who supported the work of the Hungarian Association and helped us through the difficult years of the covid epidemic.

Fővédnökök –
Principal Patrons

Acs Zoltan (DC)
Andrássy Chaba (CA)
Bagi Emil & Helen (OH)
Balogh Petres Judit (Magyarország)
Balunek György (OH)
Bedy Balázs (OH)
Dr. Bernáth Ottó & Melinda (OH)
Bodnár Lajos & Jane (OH)
Borosdy Elizabeth (OH)
Botansky Igor (OH)
Böjtös Georgianna (OH)
Bunjevac József (OH)
Csibi Loránd&Simon Benedek Zsuzsa (OH)
Csicsery Zsigmond (CA)
DeBalogh Ferenc (CA)
Dömötörffy Eva (OH)
Farkas Tibor (CA)
Földesi József & Katinka (OH)
Dr. Forgách Péter & Kathleen (NY) Gegenheimer Mike & Ava (OH)
Gulden György & Katalin (OH)
Prof. Gutay László & felesége (IN)
Dr. Gyékényesi Gattó Katalin (OH)
Dr. Hargitai István & Krisztina (VA)
Dr Kerekes Judit (NJ)
Kerkay László (NJ)
Kézdi Sándor & Hajnal (OH)
Dr. Kondray Gerö & Ildikó (OH)
Kováts Béla & Erzsébet (OH)
Dr. Krasznai Csaba & felesége (OH)
Kun-Szabó István & Beatrix (NJ)
Lauer Edith (OH)
Lendvai-Lintner Agnes (NJ)
Dr. Lieszkovszky László & Rácz Zsuzsa (OH)
Ludányi András & Anna Mária (OH) Ludányi Julianna (TX)
Dr. Máriusz Márton (OH)
Dr. Medgyessy Michael (OH)
Megyeri Leslie (DC)
Mészáros Elemér & Andrea (OH)
Mészáros Magdalena (OH)

Molnár Albert Csaba & Marjorie (TX)
Dr. Nádas Gyula (IL)
Dr. Nádas János & Gabriella (OH)
Neszlényi Judith (CA)
Dr. Némethy Kesserü Judit (NY)
Pandi György (NJ)
Dr. Papp Klára (OH)
Papp Theodora & Steve (OH)
Dr. Pereszlényi Pintér Martha (OH)
Dr. Puskás Judit & Dr. Kaszás Gábor (OH)
Renkey Andrew (PA)
Dr. Ruzics Tamás & felesége (OH)
Sárosi Richard (OH)
Dr. & Mrs Shrader István (MI)
Small Business Consultation Inc. (OH) Somogyi Lél & Mariana (OH)
Szabolcs László & Teresa (OH)
Szabó Zoltán & Zsuzsanna (OH)
Szabó Zsuzsanna & Geday Márti (OH) Szedenits Jenö (OH)
Szendrey Enikö (PA)
Szentkirályi Pál & Judit (OH)
Szentkirályi Endre & Pigniczky Eszti (OH)
Szent László Társaság és Rend (OH)
Szeretvai György (OH)
Szilágyi György (FL)
Tamoga István & Lisa (OH)
Telch Rozália (Kanada)
Dr. Tömöry Eva (Kanada)
Varga Botond (CA)
Dr. Varga Ildikó (OH)
Varga László & Csilla (OH)
Varga Sándor (OH)
William Penn Association (PA)
Dr. Volker Jenö & Dr Volker Katalin
(WV)
Vörös Katalin (CA)
Dr. von Zemensky Elisabeth (PA)
Záhony István & Agnes (CO)
Závodszky Tamás & Mária (PA)

Védnökök –
Patrons

Bognár Miklós & Edna (NJ)
Dr. Clark Csűrös Sylvia (NY)
Csomán Endre (PA)
Daróczy József & Ibolya (OH)
v. Falk Viktor & Margaret (OH)
Fáber Papp Erika (CT)
Fogarasi Miklós (CT)
Gross Andrew (OH)
Horváth Carol (OH)
v. Jónás István (MI) Jókay Edith (IL)
Juhász Pál (MI)
Kienle József (CA)

Tagság 2022-23

Köszönjük tagjaink eddi-gi támogatását és kérjük újítsák meg a 2022-23as év-re, akár a mellékelt boríték-ban, akár honlapunkon: www.hungarianassociation.com/en/payment-options/

Membership 2022-23

We would like to thank our past members for their support. Their encourage-ment through their mem-bership sustains our organ-ization. Please consider re-newing your membership.

Kiss Ida (Bárány) (FL) Kosztolányi Károly (Franciaország)
Leitgeb Edina & Sándor (OH)
Merva Arpád & Susanna (RI)
Morrow Irene (OH)
Peller Ildikó (OH)
Dr. Relle Attila (OH)
Sárosi Ernest & Violet (OH)
Szakállas László (OH)
Szappanos István & Zsuzsa (OH)
Szigeti Veronika & János (OH)
Tarnoy Eva (NY)
Várady Eva (NY)
Záhony-Clementis Botond (FL)

Ferenczy Sándor és Márta emlékadomány

Köszönetünket fejezzük ki Szabó Zsuzsanna és Geday Marti nagylelkű emlékadományai-kért, amellyel szüléikről Ferenczy Sándor és Márta emlékeztek meg.

2011-ben a Magyar Társaság Árpád Akadémia arany éremmel kitüntette Ferenczy Sán-dort. Mint edző, edzette a Cleve-land Track klub női tagjait, akik közül 43 nemzeti bajnok, egy olimpiai bajnok, öt pánamerikai játékgyőztes, és 7 világcsúcstartó és számtalan AAU-győztest nevelt ki. Szintén, valamint 2 Amerikai olimpiai csapat edzője volt.

Munkássága által növelte a magyar hírnevet.

[khattachment]

[khattachment]