Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

62. Magyar Kongresszus Program

MAGYAR TÁRSASÁG –  HUNGARIAN ASSOCIATION

Az 62. Magyar Kongresszus  –   The 62nd Hungarian Congress

November 24-25, 2023 (Friday, Saturday of Thanksgiving weekend)

Crowne Plaza Cleveland Airport, 7230 Engle Rd., Middleburg Hts., OH 44130

2023 Kongresszus témája: „Jövőt építő magyar családok” –  “Hungarian Families building the future”