Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

LEVÉL AZ ELNÖKTÖL

MAGYAR TÁRSASÁG

HUNGARIAN ASSOCIATION

 

LEVÉL AZ ELNÖKTÖL

 

Dr. Nádas János levele:

 

Kedves Tagtársaink, Barátaink, Pártfogóink, Magyar Testvéreink: 

 

Mindenekelőtt engedjék meg annak bejelentését, hogy a Magyar Társaság múlt év ta­vaszán megtartotta Közgyűlését és azon a régi tisztikart egyhangúlag három évre újraválasztotta, az elnök személyének a kivételével, édesapám dr. Nádas Gyula helyett személyemet választották meg a Magyar Társaság elnökének.

Ezúton is köszönöm bizalmatokat, kérem mindannyitokat, hogy segítsetek közérdekű munkánkban, mert csak közös összefogással lehet eredményt elérni. (Bírom édesapám ígéretét, hogy ő is fog segíteni munkánkban.)

Öröm­mel jelentem, hogy elkészült az 1999 évi 39. sz. Krónika. Kérem szépen, az aki még nem kapta meg ezt a Krónikát, jelentkezzen nálunk.

Engedjétek meg továbbá hogy bemutatkozzak azoknak, akik esetleg nem ismernek: 1949 évben születtem március idusa előestéjén, március 14-en, középiskolámat a Clevelandi Szent Ignáciusban végeztem, premed tanulmányaimat a Case Western egyetemen szereztem meg. Ezután a Duke egyetemen szereztem meg orvosi diplomámat, ezt követően a University of Chicagói egyetem elvégzése után psichiáter szakorvos lettem.

Rövidesen megnősültem, feleségem Ormay Gabriella, majd később három fiú gyermekünk született, a legidősebb neve János, aki most fejezte be középisko­lai tanulmányait, a 365 személyes évfolyamának rangelsőjeként, és most Duke egyetem tanul. Családom valamennyi tagja a magyar cserkészmozgalomnak, feleségem cserkész csapattiszt és a 34-es számú Zrínyi Ilona Clevelandi leánycsapatnak parancsnoka, tehát főfoglalkozásunk mellett a magyar közéletből is kivesszük a részünket.

Az elnök csere célja: a középkorú generáció erősebb bekapcsolása közéletű munkánkba, emigrációs magyarságunk minél hosszabb ideig történő összefogása érdekében.

A Magyar Társaság erősen folytatni kívánja 50 éves célkitűzéseit, az emigrációban is tudatos magyarok legyünk, segítsük egymást minden vonalon, fogjunk össze, legyünk társadalmának vezető szellemi elitje.

Tájékoztatásul közölhetem, hogy ezt a körlevelünket több új személynek tudjuk megjelentetni az Interneten, mert minden magyar a világon akinek computere van el tudja olvasni. Kérek mindenkit, aki ezeket a sorokat elolvasta, csatlakozzanak a Magyar Társasághoz, mindenki tag lehet, aki magát magyarnak tartja és Ö vagy elődei magyar állampolgárok voltak. Évi tagdíj családonként 5 dollár postaköltségeink fedezésé­re. Társaságunk nem politikai, hanem kulturális szervezet magyarvéreink összefogá­sa céljából.

 

Szervezetünk hármas tagozatú:

  • a Magyar Társaság a központi szerv, évente regrendezi a Magyar Kongresszust, ahol minden belépődíj fizetési kötelezettsége nélkül résztvehetnek tudósaink, szakembereink előadásain, minden belépő díj nélkül. Ezúton is kérek mindenkit, hogy akik közérdekű ismeretanyag előadására vállal­koznak, már most közöljék velem, hogy előadásaikat műsorra tűzzük. Az előadások tartalmáért az előadók felelnek, előzetesen előadásuk szövegét nem cenzúrázzuk.
  • Az Árpád Akadémia a külföldön élő magyar tudósok díszes csoportja, akik többet tettek az átlag embernél a világ kultúrájának, technikai tudásának érdekében, vagy művészi alkotásaikkal érdemelték ki Akadémiai tagságukat.
  • Végezetül az Árpád Szövetség amelybe azok tartoznak akik magyarságunk önzetlen vezetői voltak egész életükben.

 

A Magyar Társaság tisztikara:

Örökös tb elnök: Dr. Nádas Gyula, elnök: Dr. Nádas János,  társelnökök: Burgyán Aladár, Beodray Ferenc, és Prof . Nádas Gyula, ügyvezető elnök Szabolcs Lászlóné, főtitkár Alapi Endréné, titkár Kádár Dániel, könyvelő Beodray Ferenc, ellenőrök: Prof. Nádas Gyula és Szabó Éva.

 

Az Intéző Bizottság (munka törzs):

Beodray Ferencné, Biró Zoltán, Catry Emilia, Ludányi Panni, Molnár Istvanné, Nádas Gyuláné Ibolya, Nádas Jánosné Gabriella, Somogyi Ferencné Sarolta, és Somogyi Lél.

 

Meg kell még emlékeznem a szellemi vezérkarról és támogatóinkról is: Igazgató tanácsunknak 30 tagja van, 18 tagja van a helyi választmánynak, szakosztályainknak elnökei és tisztikarai vannak.

Az elmúlt évben a fővédnök és védnök tagtársaink által adományozót tiszteletdíjak tették lehetővé, hogy a rendezés költségeit nem kell a Kongresszus résztvevőire áthárítani, amit ezúton is szeretettel köszönünk.

 

Igen fontos: a Magyar Kongresszust ebben az évben (2001) is a szokott helyen és időben Thanksgiving hét végén, november utolsó hetében rendezzük meg, (Sheraton Cleveland City Centre Hotelban) november 22 – 25 között. Szállodai szoba rendelés az 1-800-­325-3535 telefonon, közölni kell hogy Hungarian Congress, mert csak akkor biztosit­ják a kedvezményes árakat. Báli meghivót idöben igényeljünk.

 

Figyelemmel a másod-harmad generációs fiatalságra ebben az évben is fogunk tartani egy péntek esti programot, és tervezünk angol nyelvű ismertető előadásokat, érdemes azokra gyermekeinket elhozni, jó alkalom lesz arra is, hogy egymást megismerhessék.

 

Ha meggondoljuk hogy Amerikában mintegy 2 millió magyar testvérünk él, akkor megállapíthatjuk, hogy eredményünk nem kielégítő, erősebb összefogásra van szüksé­günk, amelyet csak Veletek, kedves Barátainkkal való összefogás utján közelíthetjük meg.

 

Mindannyiunk érdeke: csatlakozzatok, hozzátok el barátitokot is.

 

2001, január 9.

Dr. Nádas János

a Magyar Társaság elnöke