Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Magyar Kongresszus Clevelandben

Kedves Olvasóink!

Örömmel jelentjük, hogy a clevelandi Magyar Társaság ebben az évben is megrendezi a Magyar Kongresszust Thanksgiving hét végén, a clevelandi Sheration Centre Hotel összes termében, melyre kedves olvasóinkat ezúton is szeretettel meghívjuk.

Fontos ez a Kongresszus? Igen, nagyon fontos, mert ezután hallathatja hangját a magyar emigráció szerte-szét az egész világban.

Fontos ez a Kongresszus? Igen fontos, mert olyan kérdések kerülnek letárgyalásra, amelyekről a hétköz-napi sajtó még csak meg sem emlékezik.

Fontos ez a Kongresszus? Igen, mert még csak belépőjegyet sem kell fizetni a tárgyalásokra, ott bárki megjelenhetik.

Fontos ez a Kongresszus? Igen, mert az előadásokat a vezetőség nem cenzúrázza, tehát az előadók, akik úgyszólván valamennyi magyar pártból lesznek itt, szabadon közölhetik véleményüket, javaslataikat.

Fontos ez a Kongresszus? Igen, mert olyan  előadásokat hallhat kedves közönségünk, amelyek mindenkit egészségileg is, anyagilag is érdekelhetnek.

Hát mit is hallhatunk? Megpróbálom csoportosítani az előadásokat:

Először: Szülőhazánk problémáiről tartanak előadásokat, mind a szomszédos államokra vonatkozóan, mind a megszállt területekről, amelyekről egy jó magyar sem mondhat le;  nem fogadhatjuk el azt, hogy egy világhatalmi csoport, a tőkések dirigálják nekünk, hogy mi az erkölcs, ha ők nem veszik figyelembe az emberi alapjogokat.

Másodszor: Őseinkről hallhatnak számtalan előadást, amelyekről otthon nem sokan hallottak, mert nem volt idegen forrásmunka, amelyben több nemzet tárgyalta elődeinket és csak amikor az emigrációba kerültünk és sokan megtanulták befogadó országaik nyelvét, akkor tapasztalhatták a magyar nemzet magas képzettségű előadóinak cselekedeteit és tudását a tudomány minden vonalán.

Harmadszor: A magyar ifjúság is szót kér és az a hat cserkész ifjú, akik ebben az évben Clevelandból otthon jártak, elmondják tapasztalataikat. Sajnos, a szülők is tanulhatnak sokat ezekből a megnyilatko-zásokból, hogy mit vesztettünk el és mit kell visszaszereznünk!

Negyedszer: Igen sok társegyesület tart majd összejövetelt is, így a Magyar Mérnökök Világszövetsége, a Szent László Rend és Vitézi Rend gyűlése, az AMOSZ, a Magyar Nemzeti Világtanás elnök-ségének s a Szabad Földön Élő Újságírók Szövetségének évi közgyűlése, az amerikai egyesületek elnöke-inek alakuló gyűlése; csak jusson elegendő idő mindenre. Nem utolsó sorban az Árpád Akadémia évi közgyűlése is.

Ne feledkezzünk el a festmény – képzőművészeti és könyvkiállításról sem.

Nos, és mibe került mindez, beleértve a szombati díszvacsorát és táncmulatságot? Csak annyit kell fizetni, amennyit a szállodának fizetünk, a többit mind ingyen lehet végighallgatni.

A Bál és a Vacsora 30 dollár (ezért másutt csillagászati összegeket számolnak fel), a szombati ebéd 15 dollár és a Művészest csak 6 dollár, amelyen kiváló előadásokat hallhatnak. Magyar nótákat és opera dalokat, novellát, mindent hallhatnak.

Az összes többi előadást – vagy harmincat – teljesen ingyen lehet meghallgatni, tehát ne kényelmes-kedjünk, mert jó az, ha az ember kicsit többet tud.

Ismétlem, mindenkit szivesen látunk, hívunk, beszéljenek össze barátaikkal és jöjjenek el Thanksgiving hetében a Magyar Kongresszusra. Érdemes lesz!

Még ma kérjen részletes meghivót, telefonon 216-226-8868 számon vagy írásban:

Dr. Nádas Gyula, Magyar Társaság, 1425 Grace Avenue, Lakewood, OH 44107 USA