Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

XLV. MAGYAR TALÁLKOZÓ – Rövid híreink

ÚJ  CÍM !                      MAGYAR  TÁRSASÁG

Hungarian Association                                                                                                                    Tel: (216) 226-8868

P.O. Box 771066                                H U N G A R I A N    A S S O C I A T I O N                            Tel: (216) 521-7183

Lakewood, OH  44107  (USA)                                                                                                        Fax: (216) 521-5526

E-mail: magyartarsasag@nadas.org                                                   Weboldal:  https://hungarianassociation.com

_____________________________________________________________________________________________________

ÁRPÁD  AKADÉMIA                            MAGYAR   TALÁLKOZÓ                                     ÁRPÁD  REND

Dr. Nádas Gyula köszönti a vendégeket a 2004.es Magyar Bál megnyításán.

Rövid híreink:

Kedves Olvasó !

Kérjük figyelmét, hogy beszámolhassunk a múlt pár hónap eseményeiről, majd a Magyar Társaság folytatandó munkájáról. Először is engedjék meg, hogy közöljünk egy pár jelentős „számot”:

 

45 éves a Magyar Társaság Krónikája !

Ebben az évben ünnepeljük a Krónika 45-ik éves megalapítását ! Sajnálattal említjük meg, hogy a Krónika szerkesztője dr. Somogyi Ferencnét kisebb baleset érte (elesett), karját hosszabb ideig nem tudta használni, de a Krónika időben megjelenik. Őszinte részvétünket tolmácsoltuk balesete miatt.

 

60 éves a Magyar Társaság !

Ebben az évben a Magyar Társaság a 60-ik évfordulóját ünnepli ! Novemberi Kongresszusunkon több formában megünnepeljük s visszaemlékezünk ,,gyökereinkre” !

 

100 éves lesz dr. Nádas Gyula !

A Magyar Társaság évi Kongresszusán megünnepeljük dr. Nádas Gyula 100-ik születésnapját !

Az American Nationalities Movement (nemzetközi szervezet melyet Ralph Perk volt clevelandi polgármester alapított;  jelenlegi tisteletbeli elnök George V. Voinovich, szintén volt clevelandi polgármester, majd volt Ohio állam kormányzója, jelenlegi amerikai országgyülési képviselő), 2005 július 22.-kén feltüntette az u.n. Captive Nations megemlékező programja alatt dr. Nádas Gyulát, majd közeli 100 éves születésnapját is megünnepelte. Ms. Irene Morrow, jelenlegi ügyvezető elnök ezekkel a szavakkal tüntette fel dr. Nádas Gyulát: “. . . the exceptional, dedicated leader of the Hungarian World Congress. He has dedicated his life to the ideals of freedom, the preservation of the history and traditions of his Hungarian nationality, and the goals of the Movement.” Dennis Kucinich volt clevelandi polgármester, jelenleg országgyülési képviselő az amerikai House of Representatives által készített díszes emlékkönnyvvel ünnepelte meg az évfordulót, majd átadta dr. Nádas Gyulának.

Dr. Nádas a jelölést elfogadó programbeszédben több megjegyzés közt így is szólt: „. . . Az American Nationalities Movement célkitűzése egyezik a Magyar Társaságéval . . .  ezért a világ biztonsága érdekében az egyes nézetek összefogását szorgalmazza. Reméljük, hogy az ilyen nemzetközi gyülések közelebb hozzák az embereket és a gyűlölködések helyett egymás megbecsülesét szorgalmazzák.”

 

Egyéb hirek:

 

Tagdíj

A mai napig erre az évre 255 tagtársunk fizette meg évi 10 dolláros tagdíját. A tagdíj fizetése azért fontos, mert csak azok részére küldjük ki körleveleinket, akik azt – tagdíjfizetéssel – kérik. Az Árpád Akadémia tagdíja évi $30, ezzel díjmentesen kapják a Krónikát. Minden vonalon emelik az árakat, postai küldések is többe kerülnek. Megértést kérünk. Körleveleinkben, Tajékoztatónkban, Krónikánkban,  minden fontos hirt közölünk magunkról, viszont figyeljük a mai felfordult világban a közismert, néha szerencsétlen eseteket is, úgy a magyarokkal kapcsolatban, mint a nagyvilágban.

 

Anyagi támogatások

A Magyar Társaság havi nagy gyülésén, alapszabályaink korlátozásának megfelelően a maximális ezer dollár támogatást szavazta meg, úgy a Torn from the Flag Kovács Klaudia 1956-os Szabadságharcról szóló  filmnek ($1,000-t), majd az erdélyi diákok pálya díjára is ($1,000-t).

 

Magyar cserkészeiknek ájándékunk

A Magyar Társaság tisztikara 2005-ben felajánlott, majd tagsági szavazata után $75,000 dollárt ajándékozott a Külföldi Magyar Cserkészeknek, hogy a Fillmore-i (New York államban) Sik Sándor cserkészparkban megfelelő kiscserkész házat építhessenek. Az ez évi clevelandi Cserkészbálon oklevéllel köszönte meg a Cserkész Intéző Bizottság elnöke Dömötör Gábor és a szövetségi vezetőtiszt Vajtay István. A cserkész házat a Magyar Társaságról nevezték el és a Nádas Háznak fogják hívni, emlékezve dr. Nádas János, dr. Nádas Rózsa, és dr. Nádas Gyulára.

 

A Magyar Társaság ajándéka a Cleveland környéki magyar temetőnek

Doboly Árpád tagtársunk egy magyar temető létesítésen fáradozott az elmúlt évtizedek során, ahol két szobrot elhelyeztek nagyszámú közönség részvételével most 2005 július hónapban. Az első szobor a Magyar Csendőri Közösség, Molnár István elnök ajándéka (Szt. István szobor), majd a második szobor a Magyar Társaság ajándéka (Árpád szobor).

 

Novemberi Magyar Kongresszusi tervek, a Rendező Bizottság munkája

Július havi tisztikari gyülésünk erősen készül a fiatal generáció által kongresszusi programfelelős bizottsági tagok irányításával a novemberi Kongresszusra. Ezévi disszónokunk előreláthatóan Becskeházy Péter amerikai diplomata lesz, aki két alkalommal rendkivül fontos előadást fog tartani, úgy magyar, mint angol nyelven. Ismét gyönyörű péntek esti művészi program is készül, majd a hagyományos Magyar bál is. Részletesebb hireket a novemberi Kongresszusunkról majd a most készülendő Tájékoztatóban közöljük.

 

Szeretettel várjuk a fiatalabb generációt is !

Jelszavunk továbbra is az, hogy az emigració feladata és kötelessége összefogni a 5 millió külföldre és elszakÍtott területekre szakadt magyart, ne felejtkezzünk el szülő hazánkról és édes magyar anyanyelvünkről ! Ki tudja, mit hoz a holnap, talán akkor nagy segítséget jelentene anyanyelvünk, amit most még gyakorolhatnánk. Ne mulasszuk el magyar származásu gyerekeinket édes anyanyelvünkre megtanítani. Sohasem késő ! Jöjjetek közénk, nagy szeretettel várunk ! A Külföldi Magyar Cserkészet elöljár ebben a munkában, keressétek velük a kapcsolatot !

 

Kongresszusi előadások

Novemberi Kongresszusunkon az előadásokat nem cenzurázzuk, mindenki felel önmagáért. Még lehet előadás megtartására jelentkezni. Kérjük, aki eddig még nem jelentkezett, postafordultával minél elöbb jelezze kívánságat, vagy e-maillel érdeklődjön a következő címen: magyartarsasag@nadas.org.  Aki augusztus vége előtt beküldi előadása címét, azt nem csak a novemberi programban, hanem a most készülendőTajékoztatóban  is megemlítjük. Bár céljaink közt szerepel a magyar nyelv terjesztése és megtartása, befogadó országunk anyanyelvén illetve angol nyelven is szívesen teszünk programunkba előadásokat, s az éviKrónikában válogatott előadásokat is közölünk. Novemberi Kongresszusunkra hívjátok családtagjaitokat, barátaitokat, kollégáitokat is !

 

A 1956 Szabadágharc megünneplése

2006-ban mi is készülünk a 1956 Magyar Forradalom és Szabadságharc megünneplésére. Pontos tudnivalókat majd jövendőbeli közleményeinkben hozzuk.

 

Hogyan lehet minket elérni:

Szeretnénk közölni, hogy új postaláda címet váltottunk. Az új címünk e-levél fejlécén és az új borítékainkon is megtalálható. Így hát kérjük kedves támogatóinkat, ezentúl legyenek szívesek erre a címre postázni minden további levelet.

 

Hungarian Association – Magyar Társaság

P.O. Box 771066

Lakewood, OH  44107   (USA)

 

Telefon:  Dr. Nádas Gyula telefonszáma 1-216-226-8868. Kérjük, legalább 5 csengetést vagy többet is várjanak meg;  üzenetrögzítő van.  Telefon: Alapiné Etelka, alelnök 1-216 521-7183; üzenetrögzítő van;

FAX:  1-216-521-5526  E-mail:  magyartarsasag@nadas.org

Weboldal:  https://hungarianassociation.com

 

Szeretettel várunk minden magyar testvért és Magyar Társaság támogatóját a novemberi Kongresszusra, majd a Tisztikar és a Rendező Bizottság nevében,

 

Nádas Gyula, Elnök