Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

47. Magyar Kongresszus – Program

MAGYAR KONGRESSZUS * DÍSZVACSORA * ÁRPÁD AKADÉMIA * MAGYAR BÁL

 

XLVII.
MAGYAR KONGRESSZUS

 

word-image

CROWNE PLAZA
CLEVELAND CITY CENTRE HOTEL
CLEVELAND, OHIO

2007. NOVEMBER 22 – 25.

 

 

***

 

 

A DÍSZVACSORA MŰSORA

 

 

Amerikai és Magyar Himnusz
Buzáné Ormai Ildikó zeneszerző,
Zongorán kíséri Győriné Mező Margit zenetanár.

Ima — P. Kiss Barnabás,a Szent Kereszt Magyar Római
Katolikus templom plébánosa, a Magyar Püspöki Konferencia
Delegátusa (Detroit, MI)

Üdvözlet — Dr. Nádas János, elnök

A díszvacsora után

A 2007. évi Árpád aranyérem és ezüstérem
A Magyar Kongresszus Bírálóbizottsága által odaítélt
Árpád aranyérmek és az Árpád Szövetség díszjelvényeinek
nyerteseit a díszvacsora műsora alatt kihirdetjük, kiadjuk és
a XLVII. Krónikában közöljük.

Aranyérem
Boesze János
Lauer Andrea
Prof. Petheo Béla
Szedenits Jenő

Ezüstérem
Király Ilona

Árpád Szövetség díszjelvénye
Balogh Jim
Juhász János
Péter János
Kőrössy Ildikó
Kőrössy János
Megyimóri Marika
Brig. Gen. Huba Wass de
Czege accepting for Czegei
Wass Foundation

Elismerő díszoklevél
Abelovszky Eliz
Ambrosy Anna
Baloghné Petres Judith
Dr. Várdy Huszár Ágnes
Dr. Várdy Béla

Magyar Bál

A tánczenét a „The Hungarians” zenekar szolgáltatja.

A clevelandi cserkészek Regös csoportja „Székely Népi
Táncot” mutat be este 11:00 órakor, Slattery Kriszta és Tábor
Mátyás vezetése alatt.

2007-es bálelnökök
Nádas Tas és Lieszkovszky Ida

Elsőbálozók
Gegenheimer Gabriella
Horváth Andrea
Kovács Szilvia
Madzsar Julianna
Némethy Éva
Ramsey Megan
Relle Ilona

A 2007-es elsőbálos hölgyek és nyitótáncosainak bemutatása.
A többi táncos névsorát a bálon hirdetjük ki.

 

 

***

 

 

A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI
TÉMÁJA:

„WASS ALBERT NYOMÁBAN
ERDÉLYÉRT ÉS MAGYAR HAZÁNKÉRT”

 

 

NOVEMBER 23-ÁN, PÉNTEKEN

 

 

9:30 Ritz terem

A kongresszus megnyitása: Dr. Nádas János, elnök, Wass Albert
megemlékezés: Péterffy Gyöngyi (Bethlehem, PA): „Vezérlő csillag”
(saját költemény); Üzenet Nt. Dr. Lukácsi Kádár Évától (Miami, FL), a
Wass család munkatársától, Wass Albert hangjával: „Adjátok Vissza
Hegyeimet”; Szedenits Jenő (Cleveland, OH): Wass Albert
munkássága és irodalmi teljesítményei.

10:00 Savoy terem

FILM – Szabadság-szerelem (Children of Glory), Goda Krisztina Filmje
(2007), bemutatja a magyar verhetetlen vízilabda csapatot és az 56-
os eseményeket, ahogy egybefonódnak és párhuzamosan fejlődnek,
aztán már csak a magyar vízilabdások néznek szembe a szovjetekkel.

10:30 Ritz terem

Böjtös László (Cleveland, OH): „Magyar állampolgársági kérdések”.

11:00 Ritz terem

Dr. Tárnoki András & Dávid ikertestvérek (magyarországi & buffaloi
diákok): „Az orvosi helyzet és elhelyezkedési lehetőségek a mai
Magyarországon”

11:30-1:00
Ismerkedő fogadás; Minden kongresszusi résztvevőt szeretettel
meghívja a Magyar Társaság Tisztikara, hogy tekintse meg a gyönyörű kiállításokat a Clevelandi Magyar Történelmi Társaság
Múzeumában, a Galleria épületben, 2. em., közvetlenül a
kongresszusi hotel mellett. Harapnivaló szendviccsel, innivalóval
megkínáljuk minden kedves vendégünket. A Magyar Társaság
háziasszonya: Somogyiné Mariana (Cleveland, OH.

1:15 Ritz terem

FILM – Megsebzett ünnep / Wounded Celebration, Rendezője Pesty
László és a Pesty Fekete Doboz; bemondó: Dr. Keresztény Zoltán
(Budapest és Buffalo, NY), a film egyik rendezője; a 2006. október 23.
budapesti eseményeket mutatja be, az áldozatokat szólaltatja meg.

2:00 Ritz terem

Andrea Lauer Rice (Atlanta, GA): ―Reaching out to the Second
Generation”

2:30 Ritz terem

Dr. Scarlett Antalóczy (Canada): ―Music and Medicine”

2:30 Savoy terem

Mécs Éva (Pittsburgh, PA): Könyvbemutató: A porcelánbaba (2007)

3:00 Ritz terem

Dr. Tárnoki András & Dávid (students from Hungary currently in
Buffalo, NY): ―Heredity of Susceptibility to Weather Changes Among
Twin Brothers”

3:00 Savoy terem

Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley, CA): „Magyar közösségeink
Argentínában és Brazíliában – képes úti beszámoló: 1. rész: Buenos
Aires” (vetített képekkel).

3:00 7. emelet

A kongresszusi program keretében tartja november 23-án, pénteken
du. 3 órai kezdettel szokásos biennális közgyűlését az 1941-ben
alakult Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia (AMEK). Az AMEK
az északamerikai kontinensen szórványban élő magyar evangélikus
hívek és gyülekezetek képviseleti szerve. Kiadja a kéthavonként
megjelenő, „Erős Vár” lapot. A közgyűlés örömmel és szeretettel
fogadja Ft. Gáncs Péter ev. püspököt és feleségét Budapestről, s az
általuk nyújtandó tájékoztatót. A közgyűlésre az AMEK tagokkal
együtt minden érdeklődőt is szívesen hívunk. Bernhardt Béla, ev.
főesperes, elnök (Cleveland, OH).

3:30 Ritz terem

Dr.Tápay Miklós (Cincinnati, OH) ―Against What Did the Hungarians
Revolt in 1956?”

6:30

Művészi Kiállítások, Könyvkiállítás – Ünnepélyes Megnyitás; Ludányi Nádas Panni (Ada, OH)

7:00

Irodalmi és Művészest; Műsorvezető: Bugnyár Zoltán
„Megrendítő, Lélekemelő: Wass Albert Est”
─ Erdély, szép hazánk ─

 

 

NOVEMBER 24-ÉN, SZOMBATON

 

 

9:30-11:30 6. emelet

Wass Albert: „ Erdők Könyve”

9:00 Savoy terem

Lendvai -Lintner Imre: „100 éves a cserkészet – körkép a magyar
cserkészetről a Kárpát-medencén belül és kívül”.

10:00 Savoy terem

FILM: A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 2005, Jubileumi Tábora

10:00 Ritz terem

P. Kiss Barnabás, a Szent Kereszt Magyar Római katolikus templom
plébánosa, a Magyar Püspöki Konferencia Delegátusa (Detroit, MI):
„Kanadai / Amerikai Magyar Római katolikus templomok és a Magyar
Kápolna helyzete: ismertetés”

10:20 Ritz terem

Ft. Gáncs Péter ev. püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli
Egyházkerületének főpásztora; püspök tagja az Evangélikus
Világszövetség Központi Bizottságának (Budapest): „A Történelmi
egyházak mai helyzete Magyarországon”.

11:15 Ritz terem

Dr. Ludányi András (Ada, OH): „Kormány felelősség és a magyar jövő”.

12:00

Társasebéd: ÜNNEPI SZÓNOK
Brigadier General (Retd) Huba Wass de Czege

1:30 Ritz terem
Kerekasztal tárgyalás Dr. Ludányi András (Ada, OH) vezetése alatt:
„Kormány felelősség és a magyar jövő”: Bogyai Elemér (Toronto), Dukán
Dani (Budapesti diák), Ft. Gáncs Péter ev. Püspök (Budapest), Hornok
Ernő (Gyomaendrőd, Mo.), Dr. Keresztény Zoltán (Budapest), Ormay
Gabriella (Toronto).

1:30 Savoy terem

A Magyar Kongresszus keretében:
A Szent László Társaság és Rend ülése, vitéz Falk Viktor (Cleveland,
OH) elnökletével. Ünnepi szónok: Márkus Gyula (Burlington, Ontario,
Kanada): „Szent László legendák ómagyar gyökerei”.

2:30 Penthouse terem

„Erdélyi Konyha‖”
Oroszné Uszkai Erzsébet (Cleveland, OH)

3:00 Ritz terem

Hornyok Ernő, gyomaendrődi újságíró: „Verespatak [Erdélyben] múltja,
jelene, jövője: küzdelme az erdélyi település megmentéséért a külszíni
aranybányászati program megvalósítása ellen” (kiállítással).

3:30 7. emelet

A Magyar Kongresszus Keretében:
A SZLOVÁKIAI MAGYAROK NEMZETI BIZOTTMÁNYA
„Megtartjuk 2007-es taggyűlésünket, ahol Lauer Edith, titkár, beszámol a
szlovákiai magyarok jelenlegi helyzetéről, és a Fico kormány
cselekedeteiről. Megbeszéljük ezévi működésünk eredményeit, mint a
2008-as évre szóló terveinket. Kérjük minden tagunkat, hogy vegyen
részt közgyűlésünkön!”

3:30 Ritz terem

Dr. Scarlett Antalóczy (Canada):
―Freedom ’56: Music and Literary Presentation”
(including personal accounts of the Hungarian Revolution and its
aftermath).

4:00 Ritz terem

Dukán Dániel (magyarországi és buffaloi diák): Ártatlan áldozata a 2006
októberi rendőr-törvénytelenségeknek, és mégis két év és hat hónap
letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíró. Egy hónapig ült a börtönben,
az ügye még most sem rendeződött.

7:00 Nagy Bálterem

Pohárköszöntő — „Cocktail” óra.
Díszvacsora és Hagyományos Magyar Bál
Kérjük, a torlódások elkerülése érdekében — érkezzünk korábban!
— Első bálozók bemutatása
— Az Árpád Akadémia aranyérmeinek és
az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása

11:00

„Erdélyi népi táncok”: Bemutatja, a clevelandi cserkészek regös csoportja.

 

 

NOVEMBER 25-ÉN, VASÁRNAP

 

 

Ritz terem

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSE
Elnököl: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH)

9:00

Ökumenikus Istentisztelet: Dr. Nt. Tamás Gábor (Lorain, OH)
Megnyitó beszéd: dr. Nádas János.

10:00

Dr.Tápay Miklós (Cincinnati, OH) „Az iszlám kettészakadása és az iraki
háború”

10:30

Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley, CA): „Magyar közösségeink Argentínában és
Brazíliában – képes útibeszámoló: 2. rész: Sao Paolo”.

11:00

Dr. Török István (Nashville,TN): „Visszhangok az emigrációból”
(Felolvassa Somogyi F. Lél).

11:00
Freedom Dance,(released 2007) animated documentary

ZÁRÓNYILATKOZAT

A Kongresszus ünnepélyes bezárása

Himnusz

 

 

***

 

 

2007 NOVEMBER 24-ÉN & 25-ÉN, SZOMBAT / VASÁRNAP: 7. emeleten

XIII. KPMT (KELETI PARTI MAGYAR TALÁLKOZÓ)
ŐSMAGYAR TÖRTÉNELEM
– Kutató Osztályának ülésrendje –
Történelmi, őstörténelmi, magyarságtudományi 2007. évi programja
Saturday & Sunday, Nov. 24-25 2007

 

Szombat November 24

Reggeli előadások
9:00 -9:15 Dr.Veress Ferenc, a KPMT elnök megnyitója

9:15-9:55 Csók Etelka: Alternatív magyar őstörténelem

10:00 -10:45 Veress Ferenc: Koppány meggyilkolása és a magyar nemzeti ellenállás az ezredév fordulóján.

10:50-11:50 Abelovszky Aliz: A mai Magyarország. Helyzetjelentés, morális hanyatlás, hideg forradalom, polgárháború

Dél. Ebédszünet
12:00-1:00

Délutáni előadások
1:00 -1:45 Veress Örs: A Magyar történelem a nyugati ismeretközlési médiában és népszerűsítő közleményekben.

1:45-2:30 Abelovszky Aliz: A Szent Korona titkai. Új felfedezések a magyar Szent Koronáról.

2:30-3:15 Radics Géza: A magyar nemzeti címer és alkotó elemeinek lehetséges értelmezései.

3:15-4:30 Veress Ferenc: Magyar civilizáció és kultúra.

4:30-5:30 Kerekasztal megbeszélés
Identitás, nacionalizmus, demográfia. Többezeréves kultúránk tagadása és tagadói. A magyarellenesség, magyar fóbia kérdéséről, okairól. A magyarvesztés, magyarpusztulás tagadói és a hazaárulás.
Kerekasztal a magyarság pusztulásának történetéről.
Endlösüng Magyar kérdése és stratégiai, taktikai program fejlesztése. Egy paradigma shift a magyar társadalomtörténelemben.

A KEREKASZTAL VEZETŐI:
Csók Etelka, a KPMT Tiszteletbeli elnöke
Radics Géza, történész, a KPMT vezetőségi igazgatója, Abelovszky Aliz, történész, a KPMT
vezetőségi igazgatója, dr. Veress Ferenc történész, a KPMT elnöke és program rendezője
A fenti vezető történészek rövid 10 perces összefoglalói után a Kerekasztal a megjelentek
részvételével a magyarság fennmaradását biztosító szellemi stratégiát tárgyalja meg. A
Kerekasztal Konferencia második részében a határonkívüli magyar érdekképviselet eredményeit
értékeli ki és további kérdéseit teszi a tárgyalás középpontjává

Vasárnap November 25

10:00 -11:00 Abelovszky Aliz: A Szent Korona 60 éves USA átadásának évfordulója, 30 éves Magyarországba való visszatérésének évfordulója.

11:00-12:12 Veress: Az 1945 utáni historiográfia – második rész
Az előadásokat Dr. Veress Ferenc állította össze. Dr. Veress, történész, a KPMT, történelmi, őstörténelmi, magyarságtudományi kutató osztályának vezetője. Csók Etelka, őstörténész, a kutató osztály tiszteletbeli elnöke és programunk rendszeres előadója, és Abelovszky Aliz, történész, a KPMT alelnöke járultak hozzá programunk összeállításának szervezéséhez. Az előadásokat érintő kérdéseket, (az előadott anyaghoz fűződő megjegyzések, kiadványok, kapcsolatok kiépítése, további előadások megtartása, előadásokra való meghívások) a történelmi munkacsoport alábbi tagjaihoz lehet intézni:

Dr. Veress Ferenc, 518-643-2795, e-mail: <vhaza2003@yahoo.com>, fax; 518-562-2176
Abelovszky Aliz, 614-436-4763, <abelovszky@cooper.net>
Radics Géza, 708-687-0320 <radicsg@sbcglobal.net>

 

 

 

 

/További információk a csatolmányban/

 

 

 

 

 

 

47. Magyar Kongresszus - Program

47. Magyar Kongresszus - Program

Angol nyelvű programok

Angol nyelvű programok

2007. A magyar kongresszus ülései

2007. A magyar kongresszus ülései

2007. A díszvacsora műsora

2007. A díszvacsora műsora