Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

47. Magyar Kongresszus – XIII. Keleti Parti Magyar Találkozó

 MT-07 Osmagyar flyer2007

NOVEMBER 24-ÉN & 25-ÉN, SZOMBAT / VASÁRNAP: 7. emeleten
XIII A KPMT (KELETI PARTI MAGYAR TALÁLKOZÓ)  ŐSMAGYAR TÖRTÉNELEM

– Kutató Osztályának ülésrendje –
Történelmi, Őstörténelmi, Magyarságtudományi 2007 évi Programja

 

 

 

Szombat November 24

Reggeli előadások
9:00 -9:15 Dr.Veress Ferenc, a KPMT elnök megnyitója
9:15-9:55 Csók Etelka: Alternatív magyar őstörténelem
10:00 -10:45 Veress Ferenc: Koppány meggyilkolása és a
Magyar nemzeti ellenállás az ezredév fordulóján
10:50-11:50 Abelovszky Aliz: Mai Magyarország.
Helyzetjelentés, morális hanyatlás, hideg forrdalom,
polgárháború

12:00-1:00

Dél. Ebédszünet

Délutáni előadások
1:00 -1:45 Veress Örs: A Magyar történelem a nyugati
ismeretközlési médiában és népszerűsitő közleményekben
1:45-2:30 Abelovszky Aliz: A szent korona titkai. Új
felfedezések a Magyar szentkoronáról
2:30-3:15 Radics Géza: A Magyar nemzeti címer és alkotó
elemeinek lehetséges értelmezései
3:15-4:30 Veress Ferenc: Magyar civilizáció és kultúra

4:30-5:30 Kerekasztal megbeszélés
Identutás, nacionalizmus demografia. Többezeréves kultúránk
tagadása és tagadói. A magyarellenesség, magyar fóbia
kérdéséről, okairól, A magyarvesztés, magyarpusztulás
tagadói és a hazaárulás
Kerekasztal a magyarság pusztulásának történetéről, Endlösüng Magyar kérdése és stratégiai, taktikai program
fejlesztése. Egy paradigma shift a magyar
társadalomtörténelemben

A KEREKASZTAL VEZETŐI:
Csók Etelka, a KPMT Tiszteletbeli elnöke
Radics Géza, történész, a KPMT vezetőségi igazgatója,
Abelovszky Aliz, történész, a KPMT vezetőségi igazgatója,
Veress Ferenc történész, a KPMT elnöke és program rendezője

A fenti vezető történészek rövid 10 perces összefoglalói után a
Kerekasztal a megjelentek részvételével a magyarság
fennmaradását biztosító szellemi stratégiát tárgyal meg.
Kerekasztal konferencia második részében a határonkivüli
magyar érdekképviselet eredményeit értékeli ki és további
kérdéseit teszi a tárgyalás középpontjává.

 

 

Vasárnap November 25

10:00-11:00  —
11:00-12:12, Abelovszky Aliz: A Szent Korona 60 éves USA
átadásának évfordulója, 30 éves Magyarországba való
visszatérésének évfordulója
Veress: Az 1945 utáni historiográfia – második rész

Az előadásokat Dr.Veress Ferenc állította össze. Dr.Veress,
történész, a KPMT, Történelmi, Őstörténelmi,
Magyarságtudományi Kutató osztályának vezetője. Csók Etelka,
őstörténész, a Kutató Osztály tiszteletbeli elnöke és programunk
rendszeres előadója, és Abelovszky Aliz, történész, a KPMT
alelnöke járultak hozzá a programunk összeállításának
szervezéséhez.

Az előadásokat érintő kérdéseket, (az előadott anyaghoz fűződő
megjegyzések, kiadványok, kapcsolatok kiépítése, további
előadások megtartása, előadásokra való meghívások) a
történelmi munkacsoport alábbi tagjaihoz lehet intézni:

Dr.Veress Ferenc, 518-643-2795, e-mail:
<vhaza2003@yahoo.com>, fax; 518-562-2176
Abelovszky Aliz, 614-436-4763, <abelovszky@cooper.net>
Radics Géza, 708-687-0320 <radicsg@sbcglobal.net>

 

 

 

 

[khattachment]