Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2008. Őszi Tájékoztató

word-imageMAGYAR TÁRSASÁG

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 521-7183
(216) 228-4089
2008. októberi szám

Tájékoztató

 

 

 

 

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

 

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE
A XLVIII. (48.) Magyar Kongresszus

Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése

 

 

Mint már évtizedek óta, ebben az évben is megtartjuk a Magyar Kongresszust az ohio-i Cleveland városában.
A Hitvallás az első két sorában kifejti a fennmaradás és a túlélés lényegét:
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában….
A 2008-as Találkozó fő témája: „Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése.”
Ezeket a fogalmakat vesszük alapul és tárgyaljuk meg a Találkozó alatt, tekintetbe véve a Magyar-országon kívül élő magyarság sor-sát a mai világban, az egyházak helyzetét és a kultúra változását.

 

***

 

Ft. GERGELY ISTVÁN, volt csíksomlyói plébános, a szombat délutáni társas ebéd ünnepi szónoka.
Gergely István a „Csíksomlyói búcsú jelentősége” címen ismerteti és értékeli azt a magatartást és közösségi munkát, amely a magyar nemzet fönnmaradását, méltóságának elismerését szolgálja.

Ős nyelv-e a magyar?
KISS DÉNES, nyelvész, újságíró, költő, műfordító; kongresszusi előadása címe: „Ős nyelv-e a magyar?” Nemrég jelent meg a Püski Kiadónál „Bábel után” címmel összefoglaló esszékötete a magyar nyelvről. Magyarországon minden héten tart előadásokat a miskolci egyetem budapesti, kihelyezett tagozatán, azoknak a hallgatóknak, akiket az etimológia és a nyelvfilozófia érdekel.

 

***

 

Magyar életünk az Egyház körében forog

Itt távol Magyarországtól, még ma is komoly szerepe van az Isten, haza, és embertárs szolgálatnak. Mivel nincs Clevelandban Magyar Ház, az egyesületek élete, a cserkész élet, mind az Egyház körében forog.
Clevelandban a római katolikus püspök úgy döntött, hogy a 3 Clevelandi Egyházat összevonja. Ha megszűnnek egyházaink, magyarságunk szétszéled. Ez a döntés nem csak az egyháztagokat, a katolikusokat sújtja, hanem az egész Cleveland és környékének magyarságát.
Ezért kihirdettem, mint a Magyar Társaság találkozójának téma köre: „Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése.”
Várjuk az építő hozzászólásaitokat a kerek asztal tárgyalásunk alkalmával.
– dr. Nádas János

 

***

 

Múltunkat ismerve a jövőnkért
Magyar népművészet modern tervezésben

„A népművészet a felgyülemlett, jelenlevő
múlt, hatékony emlék, mely irányítja a jövőt. De azét, akinek van jövője.
– József Attila

Hodi AgotaHodi Ágota divattervező és divat szaktanácsadó, a magyar eredeti viseletek tanulmányozásával és készítésével 1998 óta foglakozik. A Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek 1999 óta, a Szegedi Napsugaras Egyesületnek 2002 óta népművészeti és iparművészeti tagja. 2002 óta készít a magyar népművészetből merített iparművészeti öltözékeket, amelyeket a magyarországi Képző és Iparművészeti Lektorátus által zsűriztetek le. A divattervezés és szaktanácsadás mellett nagy hangsúlyt helyez a népi hagyományok megőrzésére, a magyar népművészet továbbéltetésére, úgy eredeti viseletek formájában, mint modern, divatos öltözékek inspirációs anyagaként. Hodi Ágota mondja: „A népművészetben az adott nép lelke, a nemzet identitása fejeződik ki. A népművészet egyes elemeinek felhasználásával ezt az egyediséget szeretném kifejezésre juttatni, amely a modern tervezésben napjaink divat elemeinek alkalmazása mellett is összhangban van nemzeti sajátosságainkkal.”
A Magyar Kongresszuson lehet látni Hodi Ágota kiállítását. További szakmai információ
a www.agotahodi.com weboldalon olvasható

 

***

 

Egészségünkért

Marosvásárhelyi Bernád Ilona előadást tart a Kongresszusi napok alatt. A magyar népi egészségmegőrzés, Bernad Ilonagyógyászat kutatója elsősorban Egészségünkért című könyvsorozatában, de ismeretterjesztő cikkeiben, erdélyi rádiósműsoraiban is a magyar népi gyógyászat, a népi gyógymódok népszerűsítését vállalta fel.
Egyre több a civilizációs betegség, és az emberek ráébredtek, hogy a gyógyszereknek számos mellékhatása van, így fokozatosan az egészséges életmód felé fordulnak –
magyarázza a népi gyógyászat iránti érdeklődés növekedését.

 

 

/További információ a csatolmányban/

 

 

 

2008. Őszi Tájékoztató

2008. Őszi Tájékoztató

2008. Válaszlap

2008. Válaszlap