Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

48. Magyar Kongresszus – Gergely István

Gergely IstvanFt. Gergely István

volt csíksomlyói plébános

 

 

Gergely István címzetes esperes 1955-ben született Vicén. Kisgyermekkorától lelkipásztornak készült. 1981-ben végezte a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolát. Káplánkent Gyergyószentmiklóson szolgált, onnan Brassóba, majd Kiskapusra került, amiben nem kis része van annak is, hogy munkálkodása szemet szúrt a hatóságoknak és ezért őt rejtegetni, „büntetni” igyekezett az egyházi vezetés.
1987-ben lett csíksomlyói plébános, ahol immár 18 éve működik. Itt, a nemzet neves kegyhelye közelében végzi a Székelyföld felemelkedéséért vállalt, fáradtságot nem ismerő, áldozatos munkáját.
A plebániához tartozó fíliákban kápolnákat, Csíkcsomortánban, 1988-89-ben templomot építtetett. Segítője a helytörténeti kutatásoknak, a csíksomlyói múltfeltáró munkáknak, maga is ír tanulmányokat.
Lelkipásztori teendőinek kulcsa mindig is a fiatalok pasztorációja volt. Egyik kezdeményezője és fő szervezője a több ezer fiatalt vonzó Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóknak, a diktatúra éveiben illegálisan is megszervezett CsIT -nek. A kilencvenes évek elején szorgalmazta Domokos Pál Péter kezdeményezésének újraszervezését, az Ezer Székely Leány Találkozók hagyományának felújítását. Lelkes támogatója a moldvai csángók ügyének, vallja, hogy vissza kell vezetnünk őket magyarságukhoz.
1992-ben megalapította az árvaházból kinőtt fiatalokat segítő Csibész Alapítványt. Azóta több mint 200 fiatalnak segítettek a munkahely és lakás keresésben, a társadalomba való beilleszkedésben. Családi típusú gyermekotthonokat létesített, hogy a legszerencsétlenebbeket, a kiskorúakat szeretetteljesebb környezetben helyezhesse el. Ezzel jelentős szerepet vállalt a többszáz árvát befogadó, csíksomlyói állami mamutintézmény feloszlatásánál is. 1996-ban létrehozta Csíkszeredában a szociális jellegű tevékenységet folytató Lázár Alapítványt. A Lázár-házban olyan folyamatok elindításáról is gondoskodott, melyek az idősek gondjainak enyhítését szolgálják. Gergely Istvánnak köszönhető, hogy a csíksomlyói búcsúk többszázezer zarándokot befogadó helyszínén, a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben, felépült a Hármashalom oltár.
Tevékenységének elismeréseként Csíkszereda Önkormányzata Pro Urbe díjban részesítette. Tagja a Lázár Lovagrendnek.
Gergely István elismerése annak a magatartásnak, közösségi munkának a megbecsülése, amely a magyar nemzet fönnmaradását, méltóságának elismertetését szolgálja.

Forrás: https://www.mmakademia.hu/gold/2005.php

 

 

 

 

 

2008. Gergely István

2008. Gergely István