Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

48. Magyar Kongresszus – Kerekasztal Tárgyalás

K e r e k a s z t a l  T á r g y a l á s

2008 nov. 29.-én szombaton 10:30 – 12:00 óráig

 

A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA: 

„Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése”

 

Résztvevők, Nádas Gabriella vezetése alatt:

 

 

Dr. Havadtőy Sándor (Milford, CT) megvilágítja a Református templomok hozzáállását,
Dr. Ludányi András (Ada, OH) betekintést ad a jövőbe a múltból merítve,
Mészáros Andrea (Cleveland, OH) a jelen tapasztalatait mint a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat elnöke,
Peller Miklós (Cleveland, OH) megvilágítja a Clevelandi RK templomok helyzetét, [résztvevők névsora nem teljes]

 

 

 

 

 

 

[khattachment]