Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2009. Őszi Tájékoztató

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTŐJE

A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus

‒ A MAGYAR MOZAIK ‒

 

 

Program Főpontokban
Valójában, „Magyar mozaik” az ez évi clevelandi Magyar Társaság Kongresszus főtémája.
Szeretettel meghívjunk minden támogatónkat és érdeklődőnket jöjje-nek el a Magyar Találkozónkra és Magyar Bálunkra. Sok újítást terve-zünk, igyekszem röviden ismertetni:

Az Irodalmi és Művészest:
 Vizin Viktória, világhírű opera- énekes, magyar népdalcsokorral ékesíti „Hungary Through Imagination” előadását.
 Marosvásárhelyi híres baritonja, Balla Sándort zongorán kíséri test-vére Balla Zsuzsanna.
 Koka Rozália a híres bukovinai székely mesemondó fellép szóra-koztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”.

Páneurópai piknik:
Pont 20 éve annak, hogy Magyar-ország a Páneurópai piknik alkalmá-val megrengette a Berlini falat és elő-re mozdította Európa önállóságát a Szovjet hatalom alól. Micsoda nagy örömteljes évforduló! Igyekszünk megemlékezni kicsi országunk jövő-belátó merészségéről ugyanolyan hangulatban, mint ahogy annak ide-jén történt.
Szeretettel meghívjuk a Magyar Kongresszus résztvevőit egy piknikre péntek délre!

Angol nyelvű előadásaink:
 Professzor Pat Valdata, író: könyv-ismertetése: The Other Sister
 Spinder Stephen, fényképész: Erdélyi Utazásai
 Bártfay Arthur: “Louis Kossuth’s Life Story and 1100 years of Hungarian History in 20 minutes”
 Dr. Nádas János: “The Unconscious Mind”

Magyarországról érkező előadóink:
 Dr. Csókay András: „Hit és Tapasztalat”
 Nt. Pásztor Kupán Gerő: „Az Erdé-lyi Magyarság Pusztulása”
 Forrai Atya ismerteti küzdelmét a Miskolci Jezsuita iskolának, hogy elérje és ma már fölülmúlja azt a nívót, amiről a Jezsuita Rend iskolái híresek.

Kerekasztal tárgyalásunk: A Kisebbségei kérdések.
 Vezeti Professzor Ablonczy Balázs, a Bloomington Indiana tanszékről.
 Hozzászól Dr. Ludányi András, Ohio Northern egyetemi professzor.

Kiállítások és vásárok:
 Hagyományos könyv vásárt rendez Ludányi Panni.
 Bogárdy Imre kiállítja festményeit.
 Varga Tünde és Fazekas Mónika ékszer kiállítást rendez-nek.
 Könyvét kiállítja Prof. Pat Valdata.
 Kanadában szerkesztett Magyar Irodalmi folyóiratát kiál-lítja Dancs Rózsa.
 Fényképeit kiállítja Stephen Spinder.
 Makk Imre történelmi festményeinek mását kiállítjuk legújabb alkotásaival.
 „Magyar Divat képekben” című kiállítást tervez Prof. Pereszlényi Márta.
Egészségügyi előadóink:
 Prof. Kovács István, Slippery Rock Egyetemről, a testne-velés és agyműködés kapcsolatáról ad elő.
 Dr. Pásztori-Kupán Mária Barbara, gyermekorvos, a csontritkulásról tart előadást.

Visszatérő előadóinkat szeretettel köszöntjük:
 Professzor Várdy Bélá előadása: Zrinyi Miklós, A szi-getvári hősnek alakja.
 Professzor Várdy Ágnes előad Márai Sándorról.
 Dr. Tápay Miklós tárja fel a keleti helyzetet.

Szombati ebédünk ünnepi szónoka:
Dr. Martonyi János, a FIDESZ volt külügyminisztere, eljön közénk beszélni a magyar váltságról amelyet a világváltság még jobban kiváltott.

Magyar ízek:
 Rácz Zsuzsa szombat délután elbűvöl bennünket a Magyar konyha bemutatásával.

Etnikai lapszerkesztés:
Torontóból a „Kalejdoszkop” szerkesztője, Dancs Ró-zsa előadja „Etnikai lapszerkesztés, mint erkölcsi elkötele-zettség az anyanyelv szolgálatában – a magyar kulturális értékek megismertetése a külföldön nevelkedett új nemze-dékekkel és a világgal”.

Új Hotelünk Hilton Garden Inn Downtown:
 Uszoda, tornaterem, vendéglő ott háló vendégek részére.
 Báltermük alkalmat ad társalgó asztalok felállítására azok részére akik beszélgeti szeretnének.
 A tánczenét a „Szinkron” zenekar szolgáltatja.

Jöjjön el és vegyen részt a Magyar Találkozón!
-Dr. Nádas János, elnök
 

***

 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST — 2009. november 27.

Vizin ViktóriaVizin Viktória
A mezzoszoprán Vizin Viktória, magas királynői alkatával és vonzó egyé-niségével egyszeriben beragyogja a színpadot, színészi játékával, előadás-módja teli fiatalos hévével és energiájával. Hangja, amely egyaránt jól szól mélységben és magasságban, valamint hangszínezete az, amivel ideálissá tudja formálni minden szerepét. Vizin Viktória 2001-ben érkezett az USA-ba és 2004 óta él férjével és két kis gyermekükkel Chicago nyugati perem-városában, Aurorában. Kecskeméten, Kodály Zoltán szülővárosában, szü-letett. Lásd: www.viktoriavizin.com

Balla SándorBalla Sándor
Új fiatal magyar tehetség, nemzetközi ismert bari-ton opera énekes, péntek este fellép a színpadra, nővére Balla Zsuzsanna zongora kíséretével. Ze-nei tanulmányait Ma-rosvásárhelyen, Brassó-ban, és Kolozsvárott végezte.
Koncertjeivel Európa és az USA szerte örvendeztet-te hallgatóit.

 

 

Balla ZsuzsannaBalla Zsuzsanna
Zongoraművész és tanár, pénteken este beragyogja a színpadot. Balla Zsu-zsanna 2001-ben érkezett az USÁ-ba, családjával együtt. Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel Európa és az USA szerte elbűvölte hallgatóit.

 

 

Kóka RozáliaKóka Rozália
Híres bukovinai székely énekes, író, együttesvezető és mesemondó szórakoztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”

 

 

 

***

 

Martonyi

Dr. Martonyi János,
magyarországi vendégünk, 2009 november 28.án, d.u. 12:00,
a Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd ünnepi szónoka,
előadásának címe:
„Világválság — magyar válság”
Dr. Martonyi János Kolozsvárott született, a József Attila Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán tanult, majd jogi diplomát („summa cum laude”) szerzett.
Budapesten, majd Szegeden volt ügyvédjelölt. 1979-ben került Brüsszelbe mint a
Brüsszeli Kereskedelmi Kirendeltség kereskedelmi titkára, majd 1985-ben a Kereskedelmi
Minisztérium főosztályvezetője.
Több diplomáciai szerepe is volt. 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási
kormánybiztos lett. 1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában,
majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte külügyminiszterévé.
Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások.
1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, 2002-ben elnöke
lett. 2003 óta Fidesz tag, jelenleg a Fidesz Szabad Európa Központjának elnöke.
2002 óta Baker és McKenzie budapesti irodája ügyvezető partnere volt, majd nyugdíjba
vonult, jelenleg tanszékvezető tanár a Szegedi Tudományegyetemen. 1997 óta
tanít előbb a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán mint
tanszékvezető docens, majd egyetemi tanár. Nemzetközi választott bíró.

2009. Őszi Tájékoztató

2009. Őszi Tájékoztató