Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2009. Őszi Tájékoztató

word-imageMAGYAR TÁRSASÁG

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 521-7183 www.hungarianassociation.com
2009. októberi szám

Tájékoztató

 

 

 

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTŐJE
A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus
‒ A MAGYAR MOZAIK ‒

 

 

 

Program Főpontokban

Valójában, „Magyar mozaik” az ez évi clevelandi Magyar Társaság Kongresszus főtémája.
Szeretettel meghívjunk minden támogatónkat és érdeklődőnket jöjjenek el a Magyar Találkozónkra és Magyar Bálunkra. Sok újítást tervezünk, igyekszem röviden ismertetni:

Az Irodalmi és Művészest:
 Vizin Viktória, világhírű opera- énekes, magyar népdalcsokorral ékesíti „Hungary Through Imagination” előadását.
 Marosvásárhelyi híres baritonja, Balla Sándort zongorán kíséri testvére Balla Zsuzsanna.
 Koka Rozália a híres bukovinai székely mesemondó fellép szórakoztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”.

Páneurópai piknik: Pont 20 éve annak, hogy Magyarország a Páneurópai piknik alkalmával megrengette a Berlini falat és előre mozdította Európa önállóságát a Szovjet hatalom alól. Micsoda nagy örömteljes évforduló! Igyekszünk megemlékezni kicsi országunk jövőbelátó merészségéről ugyanolyan hangulatban, mint ahogy annak idején történt.

Szeretettel meghívjuk a Magyar Kongresszus résztvevőit egy piknikre péntek délre!

Angol nyelvű előadásaink:
 Professzor Pat Valdata, író: könyv-ismertetése: The Other Sister
 Spinder Stephen, fényképész: Erdélyi Utazásai
 Bártfay Arthur: “Louis Kossuth’s Life Story and 1100 years of Hungarian History in 20 minutes”
 Dr. Nádas János: “The Unconscious Mind”

Magyarországról érkező előadóink:
 Dr. Csókay András: „Hit és Tapasztalat”
 Nt. Pásztor Kupán Gerő: „Az Erdélyi Magyarság Pusztulása”
 Forrai Atya ismerteti küzdelmét a Miskolci Jezsuita iskolának, hogy elérje és ma már fölülmúlja azt a nívót, amiről a Jezsuita Rend iskolái híresek.

Kerekasztal tárgyalásunk: A Kisebbségei kérdések.
 Vezeti Professzor Ablonczy Balázs, a Bloomington Indiana tanszékről.
 Hozzászól Dr. Ludányi András, Ohio Northern egyetemi professzor.

Kiállítások és vásárok:
 Hagyományos könyv vásárt rendez Ludányi Panni.
 Bogárdy Imre kiállítja festményeit.
 Varga Tünde és Fazekas Mónika ékszer kiállítást rendeznek.
 Könyvét kiállítja Prof. Pat Valdata.
 Kanadában szerkesztett Magyar Irodalmi folyóiratát kiállítja Dancs Rózsa.
 Fényképeit kiállítja Stephen Spinder.
 Makk Imre történelmi festményeinek mását kiállítjuk legújabb alkotásaival.
 „Magyar Divat képekben” című kiállítást tervez Prof. Pereszlényi Márta.

Egészségügyi előadóink:
 Prof. Kovács István, Slippery Rock Egyetemről, a testnevelés és agyműködés kapcsolatáról ad elő.
 Dr. Pásztori-Kupán Mária Barbara, gyermekorvos, a csontritkulásról tart előadást.

Visszatérő előadóinkat szeretettel köszöntjük:
 Professzor Várdy Bélá előadása: Zrínyi Miklós, A szigetvári hősnek alakja.
 Professzor Várdy Ágnes előad Márai Sándorról.
 Dr. Tápay Miklós tárja fel a keleti helyzetet.

Szombati ebédünk ünnepi szónoka:
Dr. Martonyi János, a FIDESZ volt külügyminisztere, eljön közénk beszélni a magyar váltságról amelyet a világváltság még jobban kiváltott.

Magyar ízek:
 Rácz Zsuzsa szombat délután elbűvöl bennünket a Magyar konyha bemutatásával.
Etnikai lapszerkesztés:
Torontóból a „Kalejdoszkop” szerkesztője, Dancs Ró-zsa előadja „Etnikai lapszerkesztés, mint erkölcsi elkötele-zettség az anyanyelv szolgálatában – a magyar kulturális értékek megismertetése a külföldön nevelkedett új nemze-dékekkel és a világgal”.
Új Hotelünk Hilton Garden Inn Downtown:
 Uszoda, tornaterem, vendéglő ott háló vendégek részére.
 Báltermük alkalmat ad társalgó asztalok felállítására azok részére akik beszélgeti szeretnének.
 A tánczenét a „Szinkron” zenekar szolgáltatja.
Jöjjön el és vegyen részt a Magyar Találkozón!

– Dr. Nádas János, elnök


IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST — 2009. november 27.

Péntek esti program 7-kor
Új szenzációk!

Vizin ViktóriaVizin Viktória
A mezzoszoprán Vizin Viktória, magas királynői alkatával és vonzó egyéniségével egyszeriben beragyogja a színpadot, színészi játékával, előadásmódja teli fiatalos hévével és energiájával. Hangja, amely egyaránt jól szól mélységben és magasságban, valamint hangszínezete az, amivel ideálissá tudja formálni minden szerepét. Vizin Viktória 2001-ben érkezett az USA-ba és 2004 óta él férjével és két kis gyermekükkel Chicago nyugati perem városában, Aurorában. Kecskeméten, Kodály Zoltán szülővárosában, született. Lásd: www.viktoriavizin.com

 

Balla SándorBalla Sándor
Új fiatal magyar tehetség, nemzetközi ismert bariton opera énekes, péntek este fellép a színpadra, nővére Balla Zsuzsanna zongora kíséretével. Zenei tanulmányait Marosvásárhelyen, Brassóban, és Kolozsvárott végezte.
Koncertjeivel Európa és az USA szerte örvendeztette hallgatóit.

 

 

Balla ZsuzsannaBalla Zsuzsanna
Zongoraművész és tanár, pénteken este beragyogja a színpadot. Balla Zsuzsanna 2001-ben érkezett az USÁ-ba, családjával együtt. Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel Európa és az USA szerte elbűvölte hallgatóit.

 

 

Kóka Rozália

Kóka Rozália Péntek este szerepel
a híres bukovinai székely énekes, író, együttesvezető és mesemondó
szórakoztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”

 

 


Dr. Martonyi JánosMartonyi
magyarországi vendégünk, 2009 november 28.án, d.u. 12:00,
a Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd ünnepi szónoka,
előadásának címe:
„Világválság — magyar válság”
Dr. Martonyi János Kolozsvárott született, a József Attila Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán tanult, majd jogi diplomát („summa cum laude”) szerzett.
Budapesten, majd Szegeden volt ügyvédjelölt. 1979-ben került Brüsszelbe mint a
Brüsszeli Kereskedelmi Kirendeltség kereskedelmi titkára, majd 1985-ben a Kereskedelmi
Minisztérium főosztályvezetője.
Több diplomáciai szerepe is volt. 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási
kormánybiztos lett. 1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában,
majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte külügyminiszterévé.
Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások.
1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, 2002-ben elnöke
lett. 2003 óta Fidesz tag, jelenleg a Fidesz Szabad Európa Központjának elnöke.
2002 óta Baker és McKenzie budapesti irodája ügyvezető partnere volt, majd nyugdíjba
vonult, jelenleg tanszékvezető tanár a Szegedi Tudományegyetemen. 1997 óta
tanít előbb a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán mint
tanszékvezető docens, majd egyetemi tanár. Nemzetközi választott bíró.

 

/További információk: lásd a csatolmányban!/

2009. Őszi Tájékoztató

2009. Őszi Tájékoztató