Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

2009. Tavaszi Tájékoztató

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE

A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus
A MAGYAR MOZAIK

 

 

 

A 2009-as Találkozó fő témája: „A Magyar mozaik.”
Ezt a világra tekintő fogalmat vesszük alapul és tárgyaljuk meg a Találkozó alatt.
Mint már évtizedek óta, ebben az évben is megtartjuk a Magyar Kongresszust az ohio-i Cleveland városában. Ebben az évben, új szállodában (Hilton Garden Inn, 1100 Carnegie Avenue) lesz a Kongresszus!

 

Felhívás

A clevelandi Magyar Társaság 2009. évi Kongresszusának „Magyar mozaik” lesz a témája.
Aktívan keresünk emigrációs témájú pályázatokat:
előadásokat,
művészi alkotásokat,
irodalmi műveket
a november 27-29-én megtartandó Kongresszusra.
Kérjük a jelentkezőket, minél előbb és a pályázatokat elbírás céljá-ból augusztus 31-re a következő címre küldeni: Magyar Társaság, P. O. Box 771066, Cleveland, OH 44107.
További információ található a honlapunkon: hungarianassociation.com
Az elfogadott művek szerzőit és az előadókat majd értesítjük.

ForraiFORRAI TAMÁS
A 2009 novemberi Magyar Kongresszuson Forrai Tamás atya ismerteti a Miskolci Jezsuita iskola magyarság szolgáló mun-káját. A képen Forrai atya a ké-miai labort mutatja Somogyi Lél-nek, május 14.

 

 

 

 

Megerősödve nézünk a jövőre
Kedves Tagtársaink és Barátaink,
A Magyar Társaság nevében üdvözlök mindenkit. Köszönet mind azoknak, akik a közgyűlésünkre szánt szavazó lapot viszszaküldték. Van, aki közgyűléseinket gyakran csak formális, a szabályok által előírt és ezért szükséges eseménynek tekinti, de ez most annál több: új jelöltjeink elfogadásával, megerősödve nézünk a következő három év elé. Újonnan megválasztott tisztikarunk és tervező bizottságunk névsora:

A Magyar Társaság tisztségviselői
Elnök: Dr. Nádas János
Alelnök: Alapiné Etelka
Ügyvezető elnök: Dr. Nádas Jánosné Gabriella
Pénztáros: Mészáros Lászlóné Mária
Titkár-jegyző: Orosz Csabáné Erzsébet
Levelező titkár: Remenyik Sarolta
A Kongresszus elnöke: Dr. Pereszlényi-Pintér Márta
A Krónika szerkesztője és az Árpád Akadémia főtitkára: Somogyi F. Lél
Választmányi tagok:
Elnök: Szabolcs Lászlóné Erzsébet
Erőssy Simon Ilona
Kis Ferenc
Ludányi Nádas Panni
Rátoni-Nagy Tamás
Rátoni-Nagy Tamásné Valéria
Dr. Somogyi Ferencné Sarolta

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a munka vállalókat és remélem, hogy a következő két év alatt is sikeresen együtt működünk.
2009-ben ünnepeljük a már 49-edik Kongresszusunkat, amelyet november 27-töl 29-ig tartunk új helyen, a Hilton Garden Inn-ben (1100 Carnegie Avenue, Cleve-land, OH 44115). Mindenkit szeretettel várunk a novemberi Kongresszusra, amelynek témája „Magyar mozaik”.
Kérjük, jelentkezzenek bizottságunknál mind előadásokkal mind Árpád Akadémia pályázatokkal, hogy a programot minél előbb lerögzíthessük.

– Dr. Nádas János,
a Magyar Társaság elnöke

 

 

 

Makk ImreMakk Imre életre hozta a pozsonyi ütközetet

Makk Imre, festőművész és az Árpád Akadémia tagjának legújabb világraszóló történelmi alkotása
896-tól a honfoglaló magyar törzsek letelepítésével párhuza-mosan Árpád fejedelem kiépítette a gyepűrendszeren alapuló határvédelmi hálózatot is. Így észrevették, hogy a bajorok a szo-kásos tavaszi katonai szemléjük helyett valami komolyabb kato-nai lépésre készülnek, így nem érte őket váratlanul a bajor kato-nai felvonulás a Duna mentén, 907-ben. Három csoportban vo-nultak fel a bajor csapatok: a Dunától délre az egyházi csapatok, a Dunától északra a világi csapatok vonultak fel, a folyón pedig az utánpótlás, hajókon.
A csatározások 907 június 28-tól július 5-ig tartottak. A Sváb évkönyv szerint a bajor Liutpold herceg elesett, alattvalóival együtt. A Salzburgi évkönyv a csata napját július 4-re teszi. A Freisingi nekrológium szerint Liutpold halála július 5-én történt. A három püspök: Theotmár, Ottó/Udo és Zakariás halálát a Merseburgi és Weissenburgi évkönyvek június 28-ra teszik. A csata első részében az egyházi csapatok hullottak el, később a bajor előkelők katonái és vezetői estek el.
A magyarok döntő győzelmet arattak, aminek következményeképpen 123 évig nem volt további próbálkozás bajor részről. Feltételezett, hogy Árpád vezér és két fia is elesett az ütközetben. — írta Alapiné Etelka (Több kép és bővebb információ található a honlapunkon, www.hungarianassociation.com)

 

 

/További információk: lásd a csatolmányt!/

2009. Tavaszi Tájékoztató

2009. Tavaszi Tájékoztató