Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

49. Magyar Kongresszus – P. Forrai Tamás

P. Forrai Tamás, S. J.
miskolci jezsuita

Forrai Tamas

magyarországi vendégünk, előadást tart a
kongresszusi napok alatt

Előadása a jezsuita középiskola nemzetőrző munkájaról szól (önkéntes szolgálat, népi kultúra, kimagasló eredmények országos versenyeken).
A Jezsuita Rendalapítója, Szent Ignác, arra törekedett, hogy Isten szemével lásson és Isten szívével szeressen minden embert. A nevelés ezért a jezsuita küldetés egyik alapköve, melynek célja, hogy Isten terve szerint másokért élő embert formáljon. A magyar jezsuiták is ezt a küldetést vállalják magukra a miskolci Jezsuita Gimnáziumban és Kollégiumban, a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban, és az életrendezés lelkigyakorlatos programjaiban. Arra törekszenek, hogy a tudás, a kreativitás és a felelősségvállalás útján minél több fiatalt emberségre neveljenek.
Emberségre nevelés –
Befektetés a jövőbe!

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 1994-ben nyitotta meg a nyolcosztályos koedukált Jezsuita Gimnáziumot Miskolcon, ami 2007-ben négyosztályos képzéssel bővül. Az elmúlt 10 év alatt olyan oktatási intézményt sikerült létrehoznuk, amely sikeresen indítja útjára a diákokat.

Az eredmények köteleznek:
– 2005: a Jezsuita Gimnázium írásbeli
érettségi átlaga a legjobb a régióban
– 2000-2006: EU-s ifjúsági szociális
pályázat: I. Díj a miskolci
szeretetszolgálaté

2009. Forrai Tamás

2009. Forrai Tamás