Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Árpád Akadémia pályázati hirdetmény

Árpád Akadémia 2010.
pályázati hirdetmény:

 

 

A MAGYAR TALÁLKOZÓ Állandó Titkársága újból meghirdeti Honszerző Árpád fejedelemről elnevezett pályázatát.
A pályázaton részt vehet bármely kimagasló értékű irodalmi, tudományos és művészeti alkotás szerzője aki a Kárpát medencén kívül él, ha műve írásban bemutatható és rögzíthető. Célunk támogatni a külföldi magyarok alkotásait
Minden pályaművet három nyomtatot példányban vagy elektronikusan Word doc formában kell beküldeni, feltüntetve a szerző nevét, címét, telefonszámát és drótposta elérhetőségét.
A pályázatra benyújthatók nyomtatásban már megjelent, vagy egyébként közzétett művek is, amennyiben megjelenési idejük tíz évnél nem régibb.
A benyújtott pályaműveket az Árpád Akadémia illetékes szak osztályai, vagy ilyenek hiányában felkért szakbírálók véleménye alapján arany, ezüst, vagy bronz ÁRPÁD éremmel, illetőleg díszoklevéllel, vagy oklevéllel, tüntetjük ki.
A pályaműveket bármikor, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig kell címünkre beküldeni. A pályázat eredményét a novemberben tartandó Magyar Találkozó díszvacsoráján hirdetjük ki.
A benyújtott pályamunkákat nem küldjük vissza, hanem az Árpád Akadémia könyv és irattárában helyezzük el.

Cleveland, 2009 évi október 23.

Somogyi Lél, az Árpád Akadémia főtitkára

dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke,
az Állandó Titkárság vezetője

 

 

 

 

[khattachment]