Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

50. Magyar Kongresszus – Az ülésekről és az előadókról

50. Magyar Kongresszus, 2010

 Az ülésekről meg az előadókról

 

szines50.

 

NOVEMBER 26-ÁN, PÉNTEKEN

 

 

9:45 A kongresszus megnyitása: Dr. Nádas János, elnök

Nádas János

 

10:00-10:30 Nádas Kuni (Canton, OH): „2010 Jubileumi Tábor: Testvériesség és szolgálat”

Nádas Kuni
Nádasné Kuni a Magyar Társaság ügyvezető elnöke, több évtizeden át cserkészkedik, először Torontóban, majd Clevelandban, ahol a 34.-es Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat csapatvezetője is volt. A 2010-es Jubi Tábor egyik főrendezőja szerepét elvállalta.

 

 

 

10:30-11:00 Rátoni-Nagy Tamás (Cleveland, OH): „ ’Facebook’ – miért fontos a ’Pofakönyv’ meg az Internet a magyar összetartáshoz?”

Rátonyi

Rátoni-Nagy Tamás (Döme) Magyarországon született, 1956 után érkezétt Clevelandba, ahol több magyar egyesületben vezetői szerepet vállalt. Facebook oldalaival elnyerte főleg (de nem csak!) Cleveland környékén a „nyugati magyarság fényképésze” elnevezést, és Tamás internet lapjai a jövendőbeli nemzedékeknek mint „képes krónikának” fognak szerepelni, illetve, történelmi képet adnak majd arról, hogy milyen volt a külföldi magyarság élete a 20.-21. században.

 

 

 

 

11:00-11:30 Neszlényi Judith (Pasadena, CA): [könyv bemutatás]: „A Kommunizmus gyermeke”

Neszlényi Judit

Az előadó bemutatja fivére Pfeiifer Ede 2007-ben megjelent könyvét, melynek címe: A Kommunizmus Gyermeke. Őszinte története a 2. Világháború utáni 11 évnek, egy egész generáció jellegzetes megpróbáltatásának a Vasfüggöny mögötti országokban. A könyv egy érdekfeszítő és fontos elsőkézből írott képet ad az akkori mindennapi életről. Hogy mit is jelentett akkor élni – 1945-1956-ig – végig élni és túlélni! A középosztálybeli Pfeiffer család gyűlölte az új rezsimet, de mint mindenki más, el kellett fogadniuk a tényeket. Ede állami iskolába járt és csatlakoznia kellett az Úttörő/Disz megmozdulásokhoz.

Nagyon részletes leírást ad a diákok életéről, a tanításról, a tanítói lenni/sztálini sloganokról, a tanárok kényszerű hozzáállásáról. Élethűen írja le a tanulók viszonyulását a „tanokhoz” szkeptikus megítélésükről és az előforduló hitetlenségről (hogy a rendszer valóban hasznos-e).
Ugyanakkor, élethűen írja le, hogy milyen benyomást tett az ifjúságra a népi demokratikus/marxista/leninista tanítás. Bizonyítékot ad arról, hogy az ‘extra curricular’ – tanításon kívüli – foglalkozások részvétele fontosabb volt, mint az iskolai előmenetel. A szocializmus marxista/leninista népi-demokráciás túlkapásait az iskolákban, a munkahelyen és a családban is.

 

11:30-12:00 Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley): Tóth Gergely„Magyar emlékeink a világban – vetített képes előadás néhány magyar negyedről, és egy új honlap bemutatása”

Előadása a magyar emigrációról szóló terepmunkájáról és az ezzel kapcsolatos tervezett új honlapjáról is szól. Vetített képes előadását mutatja be, ahol több clevelandi kép is gazdagítja a programot. Dr. Tóth Gergely a magyar emigráció-történet kutatása során már közel száz-hetven beszélgetést folytatott főleg ’45-ös és ’56-os menekültekkel. Célja egyrészt az élettörténetek és sorsok dokumentálása, hiszen az emigráció a magyar történelemnek olyan része, melyről a kommunizmus alatt nem eshetett szó, másrészt pedig az igazság rögzítése és a történelem-hamisítások ellensúlyozása, s ezáltal hozzájárulás a valós kép kialakulásához.

 

 

1:30-2:30 Altmann Ede (Cleveland, OH): „Irak architektuma és archeológiája, és egy ősi magyar kapcsolat”

Altmann Ede

Altmann Ede, közismert magyar származású épitészmérnök, katonatiszt, és világutazó, elmeséli hallgatóközönségünknek a több évtizeden át összegyüjtött belátásait, tapasztalatait és megjegyzéseit a nagyvilában, főleg a közép-keleti országokban, melyek minden nap szemúnk előtt uújdonságokat hoznak.

 

 

 

 

 

2:30-3:00 Dr. Alfonz Lengyel, RPA, Founder Sino-American Field School of Archaeology (FL). “OROQENS: From Cave to Autonomy”

Lengyel Alfonz[Powerpoint slide presentation given in absentia by Dr. Márta Pereszlényi-Pintér (Cleveland , OH)] [in English]

 

 

 

 

 

 

3:30-4:00 Stephen Spinder (Rochester, NY & Budapest):Stephen Spinder“Sixteen Years In Transylvania, The Birthplace of Unitarianism” [in English]

 

 

 

 

 

NOVEMBER 27-ÉN, SZOMBATON

 

 

9:25 Szombat reggeli megnyitás: Dr. Nádas János, elnök

 

9:30-10:00 Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH): „Az a Amerikai telepek és az amerikai-iráki kapcsolatok”

Tápay1928-ban született Szombathelyen. 1946-ban érettségizett a ciszterciták budai Szt. Imre Gimnáziumában. Miután a történelem, napi politika és külpolitika mindennél jobban érdekelte, diplomáciai pályára készült, de majd az orvosi pályát választotta és a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1956-ban a kórház Forradalmi Bizottságának elnökévé választották és emiatt 1956 decemberében menekülni kényszerült. 1957 februárjában érkezett az Egyesült Államokba, és gyermekgyógyász szakorvosként magánrendelőjében dolgozott Cincinnatiban. Cikkeit az Amerikai Magyar Újság, a müncheni és hazai szerkesztésű Nemzetőr, a Demokrata, a Magyar Nemzet, a nagykőrösi Kék Nefelejts, a beregszászi Kárpátalja és a marosvásárhelyi Népújság fogadták el közlésre. – 1997 óta minden évben előadott a Clevelandi Magyar Kongresszuson

 

10:00-10:30 Dr. Molnár Ágoston (New Brunswick, NJ): Molnár„Honnan és hová az amerikai magyar alapitvány ötven öt év alatt megtett útja” Jöjjenek és hallgassák meg Dr. Molnár Ágostont, aki több évtizedes szolgálatáról tartja előadását.

 

 

 

10:30-12:15 KEREKASZTAL TÁRGYALÁS

HatosMolnár345

A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA: „Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés, válaszatok!”. Főrendező: Nádasné Gabriella; Résztvevők: Dr. Hatos Pál (Balassi Intézet, Mo.), Dr. Molnár Ágoston (volt elnök & főigazgató, Amerikai Magyar Alapítvány, New Brunswick, NJ), Purger Tibor (Fairfax,VA, újságíró, Duna TV tudósitó), Óvári Gabirella (Ausztráliai Magyar Kongresszus rendezője) [résztvevők névsora nem teljes]

 

2:00-3:30 Szent László Rend évi közgyülése, v. Falk ViktorFalk
(Cleveland, OH) Törzsszéktartó (USA), Helyettes főkapitány elnökletével, követi avatás: Műsor: Bogdánffy Szilárdról Ft. Kis Barnabás ofm, Észak Amerikai Magyar Püspöki helynök, tart megemlékezést.

 

 

 

 

3:30-4:00 Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley): Második rész: „Magyar emlékeink a világban – vetített képes előadás néhány magyar negyedről, és egy új honlap bemutatása II”

 

3:30-4:00 Árpád Szőczi (Canada): „Uncovering the Securitate”. Szőczi

 

 

 

 

 

 

4:00-4:30 Óvári Gabriella (Ausztrália):Óvári“If not us, then who will be Hungarian?” [in English]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 28-ÁN, VASÁRNAP

 

 

9:30 am – 12:30 AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLV. ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSE

Elnököl: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH)

Somogyi

9:30-10:00 Mise / Ökumenikus Istentisztelet
Molnár Lilla Trinity College hallgató, vangélikus diák prédikál, és Dobó Dániel, szintén Trinity College egyetemi hallgató evangélikus diák imát mond.

 

10:00-10:20 Óvári Gabriella „Képek a „ 14. Australian & New Zealand Hungarian Cultural Convention”-ről” Milyen féle kérdéseket tehetünk fel önmagunknak a magyar megmaradásunkkal kapcsolatban? A szombat délutáni előadásában Óvári Gabriella elmesélte, hogy milyen volt a „14. Australian & New Zealand Hungarian Cultural Convention” (https://ii.net/~ovari/tk/14), és majd erről a témáról folytatja az előadását pár kép bemutatásával.

 

10:20-10:50 Dr. Mandel Kinga Magdolna (Erdély, & Buffalo NY Calasanctius Training Program): „A romániai magyarok versenyképessége”

MandelMandel Kinga Magdolna, Ph.D, Erdélyi származású szociológus és oktatáskutató. Iskoláit Csíkszeredában, Kolozsváron, Budapesten és Córdobában végezte. Könyvként megjelent doktori disszertációját a romániai felsőoktatáspolitika 1990-2003 közötti változásáról írta. Korábban a budapesti MTA Kisebbségkutató Intézetében dolgozott kutatóként valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Andragógia Tanszékének docenseként. Jelenleg a CTP támogatásával International Businesst tanul a buffalói D’Youville College hallgatójaként.

„Előadásomban arra keresem a választ, hogy versenyképes-e a romániai magyarság a jelen gazdasági-társadalmi körülmények között. Az oktatást középpontva helyezve elemzem hogyan hatnak az alapvető demográfiai, társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok az erdélyi magyarság veresenyképességére a régióban. Feltárom, hogy milyen kihívásokkal szembesül ez a közösség és milyen kilátásokkal, lehetőségekkel és tartalékokkal rendelkezik. Továbbá körvonalazom, hogy a fizikai távolság ellenére milyen kölcsönösen előnyös együttműködési lehetőségek adódnak az amerikai és az erdélyi magyarság között a közeljövőben.”

 

10:50-11:20 Altmann Ede (Cleveland, OH): „Az Arábia és Afganisztán” Altmann Ede életrajzát elolvashatjuk a péntek délutáni 1:30 órai előadása megjegyzése alatt.

 

11:20-11:50 Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH): „Izraelnek nyújtott amerikai segélyezés”
Dr. Tápay Miklós életrajzát elolvashatjuk a szombat reggeli 9:30 órai előadása megjegyzése alatt.

 

12:00 ZÁRÓNYILATKOZAT; Dr. Nádas János,

MAGYAR HIMNUSZ

Az 50. Magyar Kongresszus ünnepélyes bezárása

word-image

Előadók 2010

Előadók 2010