Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

50. Magyar Kongresszus – Ünnepi Szónok

ÜNNEPI SZÓNOK

Dr. HATOS PÁL

előadásnak címe:
„A Magyarság jó híre a világban.
Kihívások és teendők a 2010-es években”

 

 
Dr.HatosPalDr. Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója, megosztja jövő terveit az Intézettel kapcsolatban. A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felelt. A kormány azonban az intézetnek az eddiginél bővebb, Magyarország nemzetgazdasági megerősítését is szolgáló küldetést szán a jövőben. Így dr. Hatos Pál a külföldi magyar intézetek hatékonyabb működtetésére vonatkozó javaslatok felmérésével foglalkozik. Előadásában kitér majd a külföldi magyarságot érintő kérdésekre.

Dr. Hatos Pál az ELTE történelem-magyar szakán, illetve jogi karán végzett; pályáját a Budapesti Piarista Gimnázium-ban tanárként kezdte. 1998 óta tanít az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén; meghívott előadó volt az Indiana University Magyar Tanszékén. Történelmi tárgyú monográfiái mellett több szakmai publikációja jelent meg, többek között a felsőoktatás modernizációja és nemzetközisítése témakörében.

 

 

 

/További információk a Csatolmányban/

[khattachment]