Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

60. MAGYAR KONGRESSZUS – „Voltunk és Leszünk”

hungarian asszociation

P.O. Box 771066,  Cleveland, Ohio 44107, USA 

Telefon: (216) 651-4929 

www.HungarianAssociation.com 

2021. június 15. szám 

„Voltunk és Leszünk”

Magyar Találkozó 60 éves évforduló!

A Magyar Társaság (amely már 1952-ben megalakult) két osztályelnöke, Dr. Somogyi Fe-renc és Dr. Béldy Béla, Dr. Nádas Jánossal, a Magyar Társaság el-nökével karöltve megszervezték az első Magyar Világ Találkozót 1961 novemberében.

A Találkozó Célja ahogy azt meghatározták:

…Emberinek lenni és ma-gyarnak maradni…. Hallgassuk meg a másik felet is…. és legyen a szellemi érték és a hű magyar-ság szabad fóruma…

…Aki el tud jönni az éven-kénti Találkozókra, az személyes élményként kapja a magyar szel-lemi közösség összehozó erejét.

dr. Nádas János (1903-1992)

Közgazdasági tudományok doktora, okleveles közgazda, közgazdaságtudományi és politikai szakíró, a Magyar Sajtókamara tagja, majd titkára, a vidéki hetilapok országos elnöke, Magyar Élet Párt országos főtitkára, egyesületi vezető és szervező.

(Magyarország-Cleveland, Ohio)

dr. Somogyi Ferenc (1906-1995)

A jog és államtudományok doktora, a pécsi egyetem 1937-ben habilitált jogtörténész tanára, szak- és közíró, szerkesztő, 1938-ben Pécs szab. Kir. Város országgyűlési képviselője, 1940-ben országos szociális felügyelő, 1941-ben az Országos Nép- és Családvédelmi Alap ügyvezető elnökének állandó helyettese, később az Országos
Szociális Felügyelőség és a m. kir. belügyminisztérium közjóléti osz- tályainak lett vezetője.

(Magyarország-Cleveland, Ohio).

dr. Béldy Béla (1903 -1975)

A közgazdaság-tudományok doktora, író, hírlapíró, szerkesztő, A Nemzeti Egység Párt propagandaosztályának vezetője, volt or- szággyűlési képviselő, Torontóban a „Kanadai Magyarság” szerkesztője.

(Magyarország-Toronto, Kanada)

A MAGYAR TÁRSASÁG és az ÁRPÁD AKADÉMIA

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2021. november 27-ére

megünnepelni a

60. MAGYAR KONGRESSZUST

Programunk:
ELŐADÁSOK

KÖNYVVÁSÁR

MEGEMLÉKEZÉS

MŰVÉSZ EST

DÍSZVACSORA

Hilton Garden Inn Downtown 1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio, USA 44115

Örömmel hirdetjük, hogy eljön közénk Kárpátaljáról,

Váradi Natália

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docens kandidátus, II. RFKMF Felnőttképzési Központ vezető, II. RFKMF ECL Nyelvvizsgaközpont vezető, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgató, Agora Információs Központ vezető.

Előadása feltárja az 56-os kár- pátaljai politizáló csoportokról alkotott véleményt a KGB dokumentumok tükrében.

Az első Magyar Krónika

így számol be az első 1961-ben rendezett Magyar Találkozóról:

„A Magyar Találkozó azért sikerült, mert egy olyan sürgető vágyat valósított meg, ami nagyon régen kielégítetlenül lappangott az emigrációs magyarság lelkében.

Mi volt ez a vágy? A találkozás, az együttlét vágya a magyar család több tagjaival. A magunk megmutatásának és mások megismerésének, a kötetlen, szabad, „kibeszélgetés”-nek természetes kívánsága volt ez. De még ezen túlmenően is: annak a szívdobogtató izgalomnak a vágya, amit az ember érez, valahányszor szellemi mérkőzésre nyílik kilátása.

… A résztvevők nem „leszámolásra” jöttek és nem akartak szótöbbséggel győzni a magyarság megoldatlan problémái fölött, hanem baráti eszmecserére sereglettek össze.”

A vágy nem változott

2021-et írunk és a vágy nem változott: A találkozás, az együtt- lét vágya a nagy magyar család több tagjaival több mint egy év karantén után nagyon is erős. Hányszor jutott eszünkbe az év folyamán, hogy milyen jó lenne egy kötetlen, szabad,

„kibeszélgetés” kedves társaság- ban. Hányszor jutott eszünkbe milyen jó lenne újból együtt meghallgatni a diszvendégünket egy közös ebéden, csodálni a művészest előadóit. De annál is inkább új erővel szembe nézni a jövővel és tervezni, ünnepelni megmaradásunkat, őrizni magyarságunkat és magyar értékeinket. A járvány figyelmünket felhívta arra, hogy milyen is lehetett az élet amikor hazájukat elhagyva magyar testvéreink új országokban kerestek otthont. Felhívta figyelmünket, hogy habár beletartozunk egy nagy magyar közösségbe, mégis lakóhelyeink törvényei befolyásolják
szabadságunkat, magyar testvére-

Tagság 2021

Köszönjük tagjaink eddigi támogatását és kérjük újítsák meg a 2021-es évre, akár a mellékelt borítékban postán, akár honlapunkon: www.hungarianassociation.com/fizetesi-lehetoseg/

ink jólétét és egészségét. Felhívta figyelmünket arra, hogy mennyire fontos részünkre egy baráti kézfogás, egy kedves ölelés, és távoli családtagokkal való találkozás. Felhívta figyelmünket arra, hogy mennyire drága az emberi élet, hogy mennyire kiszámíthatatlan a holnap és megfogadtuk, hogy amikor elmúlik ez a járvány, minden lehetőséget és minden percet kihasználunk.

[khattachment]