Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

62. Magyar Kongresszus – Dr. Borvendég Zsuzsa

A 2023 Magyar Kongresszus Tervezett előadás

Dr. Borvendég Zsuzsanna
Dr. Borvendég Zsuzsanna

Dr. Borvendég Zsuzsanna,

a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa Budapestről, aki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának projektvezetője “A külkereskedelmi lobbi szerepe és működése a Kádár-rendszer idejében” című pályázatban.

A kommunista olajmaffia nyomában

“A jelenlegi háború miatti energetikai szankciók és azok következményei nagyon sok hasonlóságot mutatnak az 1979-es iráni forradalom utáni helyzettel, amely döbbenetes károkat okozott hazánknak és a magyar társadalomnak. Magyarország a hidegháború idején sajátos gazdasági közvetítő szerepet töltött be a két világrend között, amelyet a titkosszolgálatok segítettek. Tőkekaput nyitottak a vasfüggönyön, amely biztosította a legfagyosabb években is a pénzáramlást a két blokk között, és amelynek bonyolítása egy maffiaszerűen működő érdekcsoport kezébe került. Ennek a tevékenységnek a leginkább feltárt fejezete az az olajtranzitálás, amelynek során az embargó alá helyezett iráni olajat Magyarországon keresztül szállították az Egyesült Államokba, hazánk számára jelentős ráfizetéssel. A veszteséggel végzett közvetítő kereskedelem a második világháború után általánossá vált Magyarországon, amely nagy mértékben hozzájárult az ország eladósításához. Az előadás kitér arra, miért és hogyan működhetett ez a Magyarországot megkárosító tevékenység, és rámutat arra, hogy a Kádár János által kialakított narratíva a magyar társadalom túlfogyasztásáról tudatos megtévesztés volt. Miért állt érdekében mindez a kommunista pártnak? Milyen szerepe volt mindebben Kádár Jánosnak és mi fűzte az 1956-os forradalmat eltipró pártvezért a clevelandi milliárdoshoz, Cyrus Eatonhoz?”

CV:

Borvendég Zsuzsanna Tatabányán született 1974-ben. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történészi diplomát 1999-ben, majd 2001-ben diplomázott a PPKE Jog- és Államtudományi Karán. A PPKE BTK doktori iskolájában 2016-ban védte meg disszertációját, amelynek címe: Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében. 1999–2019 között tudományos kutatóként dolgozott az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Jelenleg a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Kutatási területe Magyarország 1945 utáni története, a titkosszolgálatok és a politikai rendőrség működése, Magyarország hidegháborúban játszott szerepének, valamint az ellenzéki mozgalmak tevékenységének és a rendszerváltás összefüggéseinek kutatása, a szocializmus gazdasági életének, különösen az eladósodásnak a vizsgálata. 1998 óta házas, három gyermek – két fiú és egy lány – édesanyja, családjával Piliscsabán élnek.

[khattachment]