Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

52. MAGYAR TALÁLKOZÓ – Oláh Tímea

Olah Timea

Oláh Tímea

Fulbright visiting scholar, Rutgers Egyetem, New Jersey;
Debreceni Egyetem PhD jelölt; író, kutató

„Létezik-e másfeledik generációs amerikai magyar identitás?”

RÓVID ÖSSZEFOGLALÓ:

„1958-ban megjelent, lengyel bevándorlókról írott könyvében Thomas és Znaniecki felvetették az ún. „half-second generation” problémáját. A lengyel megfogalmazásból kiindulva 1988-ban Ruben G. Rumbaut és Kenji Ima leírták a „1.5 generation” definícióját, utalva ezzel azokra az, esetükben elsősorban délkelet-ázsiai, fiatalokra, akik 6-14 éves koruk között érkeztek az Amerikai Egyesült Államokba szüleikkel, tehát bevándorlásuk nem volt önkéntes. A másfeledik generáció tagjai olyan fiatalok, akik szülőhazájukban részt vettek az állami oktatásban, nyelvi készségeik az otthon töltött idő következtében magabiztosabbak, az Óhazához való kötődésük pedig eltér az Amerikában születettekétől. Kyeyoung Park 1999-es cikkében kiemeli a közösség abbéli elvárását, hogy a másfeledik generáció tagjai „híd-szerepet” töltsenek be a közösségben politikai és más egyéb területeken ott, ahol a második generáció tagjai nyelvi és kulturális okokból kifolyólag nehézségekbe ütköznének.

Alkalmazható-e a másfeledik generáció megfigyelési rendszere az amerikai magyar közösségeken belül? Valóban eltér a másfeledik generációs amerikai magyarok identitása a második generációétól? Megfigyelhető-e a másfeledik generáció
„híd”-szerepe az amerikai magyar közösségeken belül, és melyek ennek a mutatói? Kutatási nehézségek és szempontok.”

[khattachment]