Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

56. MAGYAR KONGRESSZUS – A Dr. Emory and Ilona Ladányi Foundationművészeti pályázat

A Dr. Emory and Ilona Ladányi Foundationművészeti pályázatot hirdet a 2016-os Magyar Kongresszusra

img_5830Dr. Ladányi Imre (1902-1986), bár végzettsége szerint elismert és sikeres dermatológus, mindig is szeretett sok időt szánni a festésre és különböző képzőművészeti alkotások létrehozására. Alkotásai főként olaj-, akril-, tempera képekből állnak, de vízfesték és nyomdafesték technikával készült alkotások, illetve szénrajzok, pasztellképek, fa- és linóleum metszetek is részei alkotói munkájának, illetve a kollázsok vagy éppen „hulladék” munkák is fellelhetők munkái között.

A különböző alkotásai magukba foglalnak tájképeket, városképeket, portrékat, aktokat, absztrakt műveket, melyekből többször is kiállítások születtek mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind pedig Magyarországon. Mielőtt orvosként az Amerikai Egyesült Államok katonaságát szolgálta volna a II. Világháború alatt művészetkritikusként volt számon tartva.

A művészetek iránti szeretetéből fakadóan és amiatt, hogy ő Magyarországon, Kecskeméten született arról álmodott, hogy ne csak a saját tevékenységét ismertesse meg a közönséggel, hanem támogassa az igazán tehetséges, fiatal magyar-amerikai művészeket is.

Ebben a szellemben a Dr. Emory and Ilona Ladányi Foundationés a Magyar Társaság örömmel meghirdeti a művészeti pályázatát a 2016-os Magyar Kongresszusra. A pályázat nyitott mindenki számára, aki megfelel az alább felsorolt követelményeknek:

  1. Alkalmasság:A pályázat nyitott mindazon jelentkezők számára, akik amerikai magyarok vagy magyar felmenőkkel rendelkeznek 16 és 40 év között.
  2. Nevezési díj és szabályok: Nincs nevezési díj. Egy személy három alkotással pályázhat, de nem részesülhet egynél több jutalmazásban.
  3. Eredetiség: A nevezési mű eredeti és saját alkotása kell legyen a jelentkezőnek.
  4. Művek: A benevezett mű lehet szobor, rajz, festmény, nyomtatvány, kollázs vagy más képi alkotás. A szobrok önállóan kell tudjanak állani vagy rá kell legyenek erősítve egy alapzatra olyan módon, hogy kiállíthatók lehessenek. A festmények és a rajzok megfelelően kell legyenek elkészítve, be is lehet őket keretezni, vagy kihagyni a keretnek a helyet. A túlméretezettnek ítélt alkotások vagy nehezen kiállítható tárgyak nem elfogadhatóak. Kérjük, hogy a festmények ne haladják meg a 30”x40” méretet és ne legyenek kisebbek, mint 16”x20”.
  5. Határidő:Minden jelentkező előzőlegbe kell küldje az önéletrajzát (CV), egy fotót az alkotásról/alkotásokról és egy leírást, hogy mi inspirálta ezen mű elkészítésére. Ennek határideje egy hét az eredményhirdetés előtt, vagyis 2016. november 20. Az elérhetőség, ahova pályázni lehet magyar.tarsasag@gmail.com
  6. Eredményhirdetés : Az eredményhirdetésre pénteken, 2016. november 25-én kerül sor egy, a benevezett tárgyakból álló kiállítás megnyitóján. Minden alkotó jelen kell legyen az eredményhirdetésen és szombaton a Magyar Bál során bemutatásra kerül a pályázat győztese és annak alkotása. A pályázók kedvezményes jegyet kapnak a Magyar Bálra.
  7. Elbírálás:Egy bíráló bizottság dönti el, hogy kinek az alkotása méltó a díjakra, amelyek pénzbeli jutalmat jelentenek.
  8. Díjak: Külön-külön $500., $300., $200. készpénz az Első, a Második és a Harmadik helyezettnek. Mindenki, aki jelentkezik a versenyre oklevelet kap, mely elismeri a részvételét a versenyben.
  9. Egyezmény, jóváhagyás: Minden részt vevő beleegyezését kell adja, hogy teljeskörű felelősséget vállal az alkotásainak szállítására és kiállítására. A Magyar Társaság nem vállal felelősséget bármilyen alkotás eltűnésére, vagy az alkotások megrongálására a rendezvény alatt.
  10. Bármelyik alkotás eladásra kerülhet az alkotó és a vásárló közös megegyezésén alapuló áron. Ebből sem a Magyar Társaság, sem a Ladányi Foundation nem részesül semmilyen anyagi juttatásban.

 

 

[khattachment]